Menu
Strefa Studenta i Absolwenta
Logowanie studentów
Tłumacz
Zasady współpracy

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU BIURA KARIER POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


1. Głównym celem działania portalu Biura Karier Politechniki Warszawskiej jest prezentowanie oferty pracy, praktyk i staży zgłaszanych przez Pracodawców i przekazywanie ich  Studentom i Absolwentom Politechniki Warszawskiej. Portal jest również platformą służącą do przekazywania informacji z rynku pracy, związanych z rozwojem kariery zawodowej oraz informacji związanych z funkcjonowaniem Uczelni, w tym Biura Karier.

2. Do korzystania z portalu zapraszamy w szczególności:
    1) studentów Politechniki Warszawskiej
    2) absolwentów Politechniki Warszawskiej oraz jej pracowników
    3) pracodawców oraz instytucji szkoleniowych.

3. W serwisie nie mogą być publikowane treści o charakterze komercyjnym (np. o płatnych szkoleniach).

4. Wśród treści, publikowanych w serwisie Biura Karier Politechniki Warszawskiej mogą znaleźć się między innymi następujące informacje:
    1) oferty pracy / praktyk / stażu;
    2) wizytówki firm, będące informacją o nich, jako potencjalnych pracodawcach;
    3) aktualności z rynku pracy: raporty, analizy, wyniki badań, itp.;
    4) informacje o bezpłatnych szkoleniach, warsztatach, itp.;
   5) informacje o działalności organizacji, które mogą pozytywnie wpływać na rozwój zawodowy oraz osobisty odbiorców portalu.

5. Politechnika Warszawska nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń dodawanych przez Pracodawców, a także oferowane przez nich warunki pracy.

 

6. Jednocześnie zakazuje się wprowadzania na stronę www.biurokarier.pw.edu.pl treści niezgodnych z prawdą, niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich.

7. Biuro Karier Politechniki Warszewskiej zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub do usunięcia informacji (ogłoszenia i informacji w aktualnościach) ze strony www.bk.pw.edu.pl bez podania przyczyny.

8. W celu zamieszczenia oferty pracy w na stronie www.bk.pw.edu.pl należy dokonać rejestracji firmy w strefie pracodawców Biura Karier Politechniki Warszawskiej, a następnie wypełnić formularz oferty pracy. Ogłoszenie zostanie opublikowane po zatwierdzeniu przez pracownika Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

9. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Politechnikę Warszawską z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Politechniki 1, w celu zarządzania portalem  Biura Karier Politechniki Warszawskiej. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych  jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z Portalu Biura Karier.

10. Politechnika Warszawska zastrzega sobie możliwość rozsyłania drogą elektroniczną materiałów informacyjnych związanych z działalnością Politechniki Warszawskiej.
W przypadku braku chęci otrzymywania w/w materiałów należy zaznaczyć odpowiednie pole na swoim koncie w portalu www.bk.pw.edu.pl, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy dystrybucyjnej materiałów informacyjnych.

 

11. Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu następuje z chwilą zarejestrowania się na portalu Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

 

12. Ewentualne skargi i uwagi dotyczące pracy Biura Karier Politechniki Warszawskiej mogą być składane na adres: biurokarier@pw.edu.pl.

 ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZACJI „SPOTKANIA Z PRACODAWCĄ”


1. Wydarzenie powinno mieć charakter edukacyjny lub rekrutacyjny. Spotkanie może przyjąć formę wykładu, warsztatów, szkolenia lub inny, wcześniej określony przez Firmę.
1.1. Przekazywane treści powinny wzbogacić wiedzę studentów na temat rynku pracy inżynierów, stosowanych technologii, możliwości rozwoju zawodowego w danej Firmie, itp.
1.2. Spotkanie ze studentami nie może mieć na celu promocji produktów lub usług Firmy.
1.3. Program spotkania zostanie przekazany przedstawicielowi Biura Karier nie później niż 7 dni przed planowanym wydarzeniem.

2. Firma zobowiązuje się dołożyć starań, aby w trakcie spotkania lub w niedługim przedziale czasowym po nim, skierować do studentów Politechniki Warszawskiej oferty pracy, stażu lub praktyk poprzez publikację ich w bezpłatnym portalu Biura Karier.

3. Biuro Karier zobowiązuje się do zarezerwowania sali w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

4. Biuro Karier zobowiązuje się do promocji wydarzenia poprzez:
opublikowanie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej www.bk.pw.edu.pl oraz na portalach partnerskich, tj. www.pw.edu.pl, www.polibuda.info, rozesłanie informacji w Newsletterze, udostępnieniu materiałów marketingowych.

5. Materiały marketingowe (plakaty, ulotki i inne) dostarczane są przez Firmę.
Na plakatach promujących wydarzenie znajdzie się logo Biura Karier.

6. Biuro Karier będzie wspierać Firmę w kwestiach organizacyjnych, takich jak zbieranie zgłoszeń i zapisy osób chętnych do udziału w spotkaniu (wg potrzeb Firmy).