• 20.03.2017
 • Inne
 • Intensywny Kurs Profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji stresu

  Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” i Fundacja Polski Instytut Mindfulness POLIM zapraszają studentów warszawskich uczelni do udziału w bezpłatnym projekcie „Intensywny Kurs Profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji stresu”.

  Kurs składa się z dwóch modułów.

  Pierwsza część to cztery indywidualne spotkania promujące zdrowy styl życia z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń Kursanta.

  Część drugą stanowi program redukcji stresu (MBSR) składający się z ośmiu spotkań grupowych raz w tygodniu oraz jednego 6-godzinnego treningu (dnia uważności) pod koniec kursu. Program wykorzystuje świeckie techniki medytacyjne w celu zwiększenia samoświadomości uczestników - zarówno jeśli chodzi o świadomość ciała, jak i emocji, a także roli myśli i przekonań w podejmowaniu codziennych decyzji oraz intensyfikacji stresu. Istotnym elementem procesu są samodzielne ćwiczenia uczestników w domu, które pozwalają stopniowo zmieniać nawykowe schematy myślenia i zachowań. Kurs został wzbogacony o możliwość konsultacji dla rodzin i bliskich uczestników.


  Projekt realizowany jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a osoby prowadzące to doświadczone specjalistki w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz prowadzenia treningów opartych na uważności.

  Więcej informacji na stronie internetowej.

  Zapisy: 501 137 733 (Natalia Magreta-Łupińska)

   

   


   

  Przeczytaj więcej