• 16.03.2017
 • Konkursy
 • Konkurs na najlepszą pracę związaną z przemysłem motoryzacyjnym

  Politechnika Warszawska i firma Arrinera Technology S.A. ogłaszają konkurs dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na obronione prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie związane tematycznie z przemysłem motoryzacyjnym.

  Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych prac jest możliwość ich przyszłego wdrożenia do produkcji. Na Konkurs mogą być składane obronione prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie związane tematycznie z przemysłem motoryzacyjnym, które uzyskały ocenę minimum dobrą, napisane w języku polskim lub angielskim. W Konkursie oceniane będą prace obronione w okresie 2 lat wstecz od momentu ogłoszenia konkursu, ale nie później niż do dnia poprzedzającego termin składania prac w konkursie.

  Dokumenty konkursowe:

  Wniosek: pobierz PDF

  Opinia promotora: pobierz PDF


  Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2017 roku.


  Politechnika Warszawska jest od lat silnie zaangażowana w stały rozwój przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, szczególnie poprzez opracowywanie nowych technologii, ich transfer i komercjalizację. Udział w konkursie współorganizowanym przez Politechnikę Warszawską i firmę Arrinera Technology S.A. daje naszym studentom możliwość pracy nad rozwiązaniem problemów, które faktycznie są istotne dla branży motoryzacyjnej. Zdobywają oni w ten sposób bezcenną wiedzę praktyczną, która zaowocuje potem w ich życiu zawodowym.
   – Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Lewenstein.

  Fundatorem nagród jest firma Arrinera Technology S.A. ., która współpracuje już od kilku lat z Politechniką Warszawską. Efektem tej współpracy jest opracowanie przez naukowców z wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW aerodynamiki pierwszego polskiego auta wyścigowego Hussarya skonstruowanego przez firmę.


  Firma Arrinera Automotive S.A.  współpracująca od lat z Politechniką Warszawską
  z przyjemnością, przystąpiła do konkursu wspomagającego młodych, zdolnych i ambitnych inżynierów i konstruktorów.

  Jesteśmy pewni, że profesjonalnie wyszkolona kadra naukowa jak również nowoczesne zaplecze badawcze przyczynią się do rozwoju przyszłościowych technologii w polskiej motoryzacji. Liczę, iż opracowane przez nich pomysły i technologie znajdą zastosowanie w różnych wariantach samochodu Arrinera.  - Prezes Zarządu Spółki Arrinera Technology S.A.


  Konkurs ogłoszony jest na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską, a Arrinera Technology S.A.  w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Celem konkursu jest promowanie najlepszych prac studentów  i doktorantów Politechniki Warszawskiej związanych z przemysłem motoryzacyjnym oraz wzmacnianie współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym.


  Więcej informacji:
  Tomasz Turzyński 22 234 59 88, tomasz.turzynski@pw.edu.pl

  Regulamin konkursu

  Konkurs na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie, wykonane przez studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej związane z przemysłem motoryzacyjnym.
  Konkurs ogłoszony jest na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską, a firmą Arrinera Technology S.A. Celem konkursu jest promowanie najlepszych prac studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej związanych z przemysłem motoryzacyjnym oraz wzmacnianie współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym.


  § 1
  1. Organizatorem konkursu jest Politechnika Warszawska (Centrum Zarządzania Innowacjami
  i Transferem Technologii) wspólnie z firmą Arrinera Technology S.A., na podstawie zawartego porozumienia.
  2. Fundatorem nagród jest firma Arrinera Technology S.A., zwana dalej Fundatorem.

  § 2
  1. Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.
  2. Na Konkurs mogą być składane obronione prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie związane tematycznie z przemysłem motoryzacyjnym, które uzyskały ocenę minimum dobrą, napisane w języku polskim lub angielskim. W Konkursie oceniane będą prace obronione
  w okresie 2 lat wstecz od momentu ogłoszenia konkursu, a nie później niż do dnia poprzedzającego zamknięcie możliwości składania prac w konkursie.
  3. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych prac są ich walory aplikacyjne dla przemysłu motoryzacyjnego. Praca musi spełniać wymóg oryginalności i indywidualności działań twórczych autora, oraz nie może naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich. Ponadto prace będą oceniane pod kątem poziomu naukowego, jakości wykonania oraz innowacyjności tematyki.

  § 3
  1. Nagrody zostaną przyznane w postaci jednorazowej wypłaty finansowej, w trzech kategoriach:
  1) praca doktorska – 3 000 zł,
  2) praca magisterska – 2 000 zł,
  3) praca inżynierska – 1 000 zł.
  2. W przypadku nie przyznania przez Komisję nagrody w którejś z kategorii, pozostałe środki finansowe mogą zostać przyznane w innej kategorii, zgodnie z wyróżnieniem i w wysokości wskazanym przez Komisję w swojej decyzji.


  Przeczytaj więcej