• 10.03.2017
 • Konkursy
 • Program stypendialny L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki.


  Wypromuj swoje badania i zdobądź stypendium. Startują zgłoszenia do programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki.


  Od 8 marca do 30 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do 17. edycji programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki.

  Kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz uzyskanie wsparcia finansowego.

   

  Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2000 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2016 roku także Polska Akademia Nauk.

  Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony: www.lorealdlakobietinauki.pl.

   

  Znajduje się tam m.in. regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Badaczki mogą zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swój dorobek naukowy oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii. W programie mogą brać udział kandydatki, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 35. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek.

  Po zakończeniu zbierania zgłoszeń, okres od maja do lipca będzie czasem oceny prac.

  Od tego roku będzie ona przeprowadzona w dwóch etapach.

  W pierwszej kolejności w ewaluację zaangażują się stypendystki poprzednich edycji. W połowie czerwca rozpocznie się drugi etap, w którym najlepsze prace zostaną przesłane do 16 członków Jury, pracującego pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Jury na przełomie lipca i sierpnia finalnie wyróżni 6 kobiet, przyznając: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł.

  Oficjalne ogłoszenie stypendystek 17. edycji programu nastąpi podczas uroczystej Gali, która planowana jest na październik.

  Więcej informacji:


  Strona programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki:www.lorealdlakobietinauki.pl
  Profil programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki na Facebooku: https://www.facebook.com/LOrealPoland
  Link do filmu z Gali 16. edycji programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki: https://www.youtube.com/watch?v=PU7M1jlO-8o

  Przeczytaj więcej