• 17.05.2017
 • Inne
 • Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 - już jest!

  Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 - już jest!

  Najlepsze studia w Polsce dające tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera wskazał pierwszy Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017. Oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych. Ranking prezentuje 311 najlepszych programów studiów, które są prowadzone na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach akademickich.

  Wśród uczelni, których studia zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych dyscyplinach na czele jest Politechnika Warszawska (12 najlepszych programów), przed Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Wrocławską (po 3 programy) oraz Politechniką Śląską (2 programy).

  Ranking Studiów Inżynierskich, pionierski w Polsce, adresowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy już wkrótce wybierać będą uczelnię i kierunek studiów.

  - Zapewnienie zdolnej młodzieży najwyższej klasy wykształcenia inżynierskiego leży w interesie polskiej gospodarki - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca Rankingu Studiów Inżynierskich. - Chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków.

  Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła, pracująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera, w skład której wchodzą zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

  Do oceny studiów użyto 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Są to:

  • PRESTIŻ - mierzony poprzez: badanie opinii kadry akademickiej;
  • ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY - mierzone poprzez: badanie opinii pracodawców (realizowane przez "IBM Indicator") oraz badanie "Ekonomiczne Losy Absolwentów" (realizowane przez MNiSW);
  • POTENCJAŁ AKADEMICKI - wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;
  • EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA - wskaźniki: publikacje, cytowania, indeks Hirsha;
  • POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY - wskaźniki: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe;
  • INNOWACYJNOŚĆ - wskaźnik: patenty i prawa ochronne.

  W pierwszej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich ocenione zostały następujące kierunki: automatyka i robotyka * architektura i urbanistyka * biotechnologia * budownictwo * elektrotechnika * elektronika i telekomunikacja * energetyka * fizyka techniczna * geodezja i kartografia * górnictwo i geologia * inżynieria biomedyczna * inżynieria materiałowa * logistyka * inżynieria chemiczna * inżynieria środowiska * zarządzanie i inżynieria produkcji * kierunki IT (informatyka) * mechanika i budowa maszyn * mechatronika * technologia chemiczna * transport.

  Pełne wyniki Rankingu znajdują się na stronie: www.engineering.perspektywy.pl

  Zwycięzcy I Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017:

  ARCHITEKTURA

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
  2. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
  3. Politechnika Śląska, Wydział Architektury

  AUTOMATYKA I ROBOTYKA

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  3. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

  BIOTECHNOLOGIA

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
  2. Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  3. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

  BUDOWNICTWO

  1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

  ELEKTRONIKA

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

  ELEKTROTECHNIKA

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

  ENERGETYKA

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
  3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

  FIZYKA TECHNICZNA

  1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  2. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
  3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

  GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

  INFORMATYKA

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

  INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
  2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

  INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
  3. Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

  INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  2. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
  3. Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

  MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

  MECHATRONIKA

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
  2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

  TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
  2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
  3. Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

  TRANSPORT

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
  2. Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  3. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  1. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
  2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
  3. Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

  Przeczytaj więcej