• 18.01.2017
 • Inne
 • Wolontariusze poszukiwani !

  Poszukujemy wolontariuszy gotowych pomagać dzieciom w rodzinach zastępczych w nauce, w rozwijaniu swoich zainteresowań i przede wszystkim, aby mogły uwierzyć w siebie, uwierzyć, że można je polubić. Nawet niewielkie zaangażowanie życzliwego dorosłego może dla nich wiele znaczyć.

  Kim jesteśmy?


  Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT jest prowadzony przez organizację pozarządową Towarzystwo Nasz Dom. Od 2008 roku zajmujemy się wsparciem psychologicznym i wychowawczym warszawskich rodzin zastępczych i przebywających w nich dzieci. Współpracujemy z ok. 170 rodzinami, w których przebywa ponad 500 dzieci .
  Od kilku lat prowadzimy w naszym Ośrodku Program Wolontariacki, dotychczas odbyło się 14 jego edycji.
  Więcej informacji o nas: www.port-naszdom.pl

  Kogo szukamy?


  Poszukujemy osób gotowych zaangażować się wolontariacko w pomoc dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych, osób wrażliwych, którym nie jest obojętny los innych, mających czas i serce, aby dzielić je z innymi.

  Dla kogo szukamy?


  Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych to dzieci dotknięte przez los, niosące ze sobą bagaż wielu trudnych doświadczeń. Często spotykają się z brakiem akceptacji i zrozumienia ze strony rówieśników i dorosłych. Świat dla wielu z nich jawi się jako nieprzyjazne miejsce. Brakuje im tego, co większość z nas wyniosła z domu: ciepła, zrozumienia, życzliwości. Po to, żeby kiedyś miały szansę godnie wystartować w dorosłe życie, dzisiaj muszą otrzymać pomoc i nadrobić różne zaległości.
  Jeśli chcesz zobaczyć materiały filmowe na temat dzieci w rodzinach zastępczych, zapraszamy na naszą stronę http://towarzystwonaszdom.pl/kampanie/#1-Materia%C5%82y%20filmowe

  Do czego potrzebujemy wolontariuszy?


  Celem pracy wolontariuszy jest pomoc dzieciom w codziennych trudnościach typu nauka czy kontakty społeczne. Pomoc ta polega na wspólnym odrabianiu lekcji, zabawie, rozwijaniu zainteresowań, ciekawym spędzaniu wolnego czasu (sport, gry planszowe itp.). Z punktu widzenia dziecka często najważniejszy jest po prostu kontakt z wolontariuszem jako przychylnym, zaangażowanym i życzliwym dorosłym.


  Czego oczekujemy i co oferujemy?


  Nasz program składa się ze:
  - spotkań wolontariusza z dzieckiem (2 godziny w tygodniu przez ok. rok, z wyłączeniem wakacji)
  - warsztatów edukacyjno-superwizyjnych (raz w miesiącu 4 godziny).
  - indywidualnego wsparcia wolontariusza przez specjalistę Ośrodka PORT.

  Potrzeby dzieci, które nie mogą żyć we własnych rodzinach są ogromne, każda odrobina serca oraz czasu MA DLA NICH ZNACZENIE .
  To naprawdę może odmienić ich życie.

  Przeczytaj więcej