• 06.06.2017
  • Konkursy

Zaproszenie do udziału w konkursie dotyczącym gospodarki obiegu zamkniętego

Zaproszenie do udziału w konkursie dotyczącym gospodarki obiegu zamkniętego

Stena Recycling Polska zaprasza do udziału w konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To projekt dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i jednocześnie pierwszy w Polsce konkurs w tym obszarze skierowany do biznesu i środowiska akademickiego.

Firma Stena Recycling chce zachęcić studentów do aktywnego działania na rzecz transformacji polskiej gospodarki w kierunku bardziej racjonalnego i efektywnego gospodarowania zasobami. 

Poza studentami do konkursu zgłaszać będą się również przedsiębiorstwa, dzięki temu projekt będzie platformą wymiany doświadczeń i koncepcji.

Poza szansą na atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz grant w wysokości 10 000 zł dla Uniwersytetu, konkurs stwarza szansę na promocję swoich pomysłów jako najlepszych rozwiązań odpowiadających na potrzeby ekonomii XXI wieku.

Nabór wniosków do konkursu będzie trwał od 2 października do 15 grudnia

Przeczytaj więcej