Absolwent PW jako Pracodawca

ABSOLWENT W ROLI PRACODAWCY

Z oferty Biura Karier PW Absolwenci mają okazję korzystać jako przedsiębiorcy lub osoby poszukujące kandydatów do firmy, którą zarządzają.

Priorytetem Biura Karier PW jest wsparcie studentów i absolwentów podczas startu i rozwoju ich kariery zawodowej. Działania w tym obszarze nie są pełne bez udziału pracodawców.

  • W zakładce Strefa Pracodawcy dostępny jest Katalog Działań, do realizacji których zapraszamy Absolwentów zainteresowanych poszukiwaniem kandydatów do pracy wśród studentów i absolwentów naszej Uczelni. 

    W katalogu opisany jest bogaty wybór form nawiązania relacji z kandydatami: od warsztatów, sesji Q&A, symulacji rozmów kwalifikacyjnych, przez job shadowing, wizyty studyjne, targi pracy, aż po Business Networking Day i Meet Up’y.
     
  • Korzystając z Career Center Biura Karier PW jako pracodawcy, Absolwenci mogą wyróżnić publikowaną ofertę rekrutacyjną – wówczas kandydaci rozpoznają ogłoszenia zamieszczone przez absolwenta uczelni.

    Na Career Center firmy prowadzone/zarządzane przez Absolwentów PW prezentowane są w formie dedykowanej podstrony – to stała wizytówka budująca wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy. Jest dostępna dla zalogowanych kandydatów bez względu na to, czy w danym momencie na Career Center prowadzone są aktywne rekrutacje danego pracodawcy. W celu stworzenia wizytówki prosimy o kontakt.

ABSOLWENT - AMBASADOR BIURA KARIER PW

Absolwent może zostać Ambasadorem Biura Karier PW we własnej firmie.

Poszukujemy osób pełnych energii i pomysłów, gotowych do wspierania naszych inicjatyw poprzez ich promowanie w prowadzonych przedsiębiorstwach. Intrygujące?

Zachęcamy do kontaktu: biurokarier@pw.edu.pl