Absolwenci Politechniki Warszawskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW (rejestracja).


Wyniki badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW.

Wszystkich Absolwentów Politechniki Warszawskiej zapraszamy serdecznie do udziału w anonimowym badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW, które realizowane jest od roku 2012.

Udział w badaniu daje Absolwentom okazję do wyrażenia opinii na temat ukończonych studiów, a także do podzielenia się z Uczelnią informacjami dotyczącymi sytuacji na rynku pracy.

Głównym celem badania jest uzyskanie informacji przydatnych w procesie podnoszenia jakości kształcenia w Politechnice Warszawskiej oraz opracowywania trafnych programów wsparcia dla naszych obecnych i przyszłych studentów.

Dzięki informacjom zebranym w badaniu powstają raporty, które ukazują sytuację Absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy. 

 

Prezentacje wyników z dotychczasowych badania dostępne są pod poniższymi linkami:

 


Wsparcie Absolwentów PW w obszarze rozwoju zawodowego

1. Warsztaty dotyczące m.in.:

 • Zarządzania projektami
 • Tworzenia dokumentów aplikacyjnych
 • Rozmowy kwalifikacyjnej
 • Sesji Assessment Centre
 • Efektywnego poruszania się po rynku pracy
 • Radzenia sobie ze stresem
 • Autoprezentacji
 • Wyznaczania celów

Informacja o aktualnych warsztatach znajduje się w zakładce Wydarzenia

 

2. Wsparcie indywidualne:

 • konsultacje z doradcą zawodowym, z którym zaplanujesz karierę, zredagujesz swoje dokumenty aplikacyjne, omówisz kwestie związane z rynkiem pracy;
 • sesje z coachem, który wesprze Cię w zdefiniowaniu celów zawodowych, określeniu mocnych stron;
 • konsultacje z zakresu przedsiębiorczości dla tych, którzy myślą o założeniu własnej działalności i nie wiedzą od czego zacząć.

 

3. Coaching grupowy  -  coaching grupowy jest procesem,  pracą coacha z grupą kilku - kilkunastu osób nad tym samym tematem. Uczestnicy pracują nad celami indywidualnymi, które mogą jednak przełożyć się na funkcjonowanie całej grupy.

Ważną wartością coachingu grupowego jest przestrzeń możliwość korzystania ze wzajemnych oddziaływań w grupie, z dynamiki grupy oraz wymiana doświadczeń osób pracujących wspólnie.

 

Aby brać udział w powyższych aktywnościach należy:

* być Absolwentem Politechniki Warszawskiej;

* zarejestrować się na stronie internetowej Biura Karier

* zapisać się przez stronę, wysłać maila lub zadzwonić, w celu ustalenia terminu konsultacji.

 


 

Absolwentów prowadzących własną działalność gospodarczą zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem Karier. Chętnie pomożemy Państwu w poszukiwaniu pracowników, doborze działań employer brandingowych, nawiązaniu relacji z Uczelnią.

 


Pozostajemy otwarci na Państwa  propozycje i pomysły na współpracę.


Zapraszamy również do odwiedzenia strony Stowarzyszenia Absolwentów PW: http://www.saippw.pl/