Mentoring na PW

Logo Program Mentoringowy

 

ABSOLWENT PW MENTOREM DLA STUDENTÓW

Doświadczenie zawodowe, jakie Absolwenci zdobywają prowadząc własną firmę, a także działając w ramach dużych organizacji czy ośrodków badawczych, jest niezwykle cenne dla studentów Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy zgodnie podkreślają, że udział w Programie przynosi duże korzyści zarówno dla podopiecznych jaki dla mentorów.

Wszystkich zainteresowanych podzieleniem się wiedzą oraz eksperckim wsparciem dla młodszych kolegów z Alma Mater zapraszamy do udziału w programie. Oto lista mentorów biorących udział w V edycji Programu Mentoringowego zaczynamy od mentorów- absolwentów Wydziału Architektury, już wkrótce dołączą do nich mentorzy reprezentujący inne wydziały.

Program Mentoringowy:

  • Oparty jest na regularnych, bezpośrednich spotkaniach Mentora i Mentee, przez okres sześciu miesięcy. Przebieg spotkań jest zgodny z realnymi potrzebami i celami zawodowymi Mentee. Proces kończy się realizacją postawionego przez mentee celu.
  • Rekrutacja ma charakter dwuetapowy: studenci aplikują do jednego lub kilku mentorów  (profile mentorów są publikowane na naszej stronie). Wybrani do programu studenci przechodzą proces dopasowania do właściwego mentora – odbywa się to na podstawie badania potrzeb obu stron oraz analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów (CV, list motywacyjny).
  • Ostateczną decyzję o wyborze mentee podejmuje Mentor, po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami.

*Rekrutacja odbywa się w drugiej połowie semestru zimowego. Jest komunikowana na naszym portalu oraz mediach społecznościowych wszystkich wydziałów. Program ma swoją uroczystą inaugurację w marcu. Częścią programu są: warsztaty, sesje coachingowe, superwizje, webinary i konsultacje.
 

Konferencja mentoringowa 2022

Uczestnicy wszystkich czterech dotychczasowych edycji spotkali się 25 maja 2022 roku na Konferencji Mentoringowej Politechniki Warszawskiej, zorganizowanej przez Biuro Karier PW.  Było  to wydarzenie o charakterze ogólnopolskim, gdzie głos zabierali mentorzy reprezentujący biznes, naukę, ale także wojskowość, kulturę i sport.  Wystąpili między innymi: przedsiębiorca i matematyk Prof. Andrzej Blikle, współzałożyciel jednostki GROM płk. Krzysztof Przepiórka, kierowca rajdowy Jakub Przygoński czy aktor Marek Siudym,
a przede wszystkim, nasi mentorzy: Piotr Pyszkowski, Arkadiusz Ciesielski, Katarzyna Puścizna i Maciej Krzesicki.

 
W 2021 roku Program Mentoringowy PW został uznany przez EMCC – międzynarodową organizacją non-profit, afiliowaną także w Polsce (EMCC Poland), skupiającą ekspertów – praktyków mentoringu, coachingu i superwizji, przedstawicieli świata naukowego za najlepszy program mentoringowy prowadzony przez instytucje edukacyjne (w tym uczelnie) w Polsce.

Absolwentów, którzy chcą podjać się roli mentora i w ten sposób wspierać studentów naszej uczelni, zapraszamy do kontaktu:

  • mentoring@pw.edu.pl
  • 22 234 63 67

Wspomnienie pierwszej historycznej edycji