Informator Kół Naukowych

Pracodawców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z kołami naukowymi działającymi na Politechnice Warszawskiej zachęcamy do zapoznania się z „Informatorem Rady Kół Naukowych PW”.

Publikacja powstała z inicjatywy Rady Kół Naukowych PW, ktora jest organem Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, reprezentującym interesy Kół Naukowych i Studenckiego Ruchu Naukowego PW.

W Informatorze znajdują się m.in. prezentacje projektów planowanych i realizowanych przez studentów Politechniki Warszawskiej. Zapraszamy Pracodawców do wspierania działalności Kół Naukowych aktywnych w PW.

Informator został objęty patronatem Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

Informator znajduje się pod tym adresem. Zachęcamy do kontaktu z kołami naukowymi.