Wydziały PW, Studenckie Koła Naukowe

Politechnika Warszawska to duża, złożona organizacja i społeczność studencka. Zachęcamy również do nawiązania współpracy z wybranymi jednostkami i organizacjami studenckimi.

Informacja o Wydziałach dostępna jest na stronie internetowej PW: WYDZIAŁY oraz w katalogu promocyjno-informacyjnym na temat Uczelni: KATALOGI 

Na poszczególnych Wydziałach wyznaczone są osoby odpowiedzialne za koordynację obszaru praktyk i staży.

* Informacja o sposobie odbywania obowiązkowych praktyk studenckich ze względu na panującą sytuację w kraju - Zarządzenie Rektora.

 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

Pełnomocnik Dyrektora KNEiS ds. praktyk zawodowych

dr Katarzyna Osiecka, adiunkt

tel.: (24) 36 72 248,

e-mail: katarzyna.osiecka@pw.edu.pl

 

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Prodziekan ds. studenckich

Dr inż. Krzysztof Urbaniak

tel.: 22 234 64 17

tel.: 22 234 59 58

e-mail: k.urbaniak@ans.pw.edu.pl

Dziekanat - Praktyki

lic. Paulina Czeredys

tel.: (22) 234-15-52

e-mail: p.czeredys@ans.pw.edu.pl

pok. 207

 

 • Wydział Architektury 

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI PRAKTYK:

inwentaryzacyjnej:

prof. nzw. dr hab. arch. Robert Kunkel

tel. sekretariatu: 22 628 06 87, 22 234 55 65

e-mail: akiraq@poczta.onet.pl

pokój nr 15

budowlanej:

dr arch. Jerzy Górski

tel. 22 234 55 43

e-mail: jerzy.gorski@pw.edu.pl

pokój nr 104

projektowej:

dr hab. arch. Cezary Głuszek

tel. sekretariatu: 22 628 06 87, 22 234 55 65

e-mail: cezary.gluszek@pw.edu.pl 

pok.14

 

 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

Pełnomocnik Prorektora ds. praktyk studenckich

dr Elżbieta Gurdzińska

tel.: 24 367 22 33, 24 367 22 31

e-mail: Elzbieta.Gurdzinska@pw.edu.pl

 

 • Wydział Chemiczny

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

dr inż. Piotr Wieciński - Katedra Technologii Chemicznej,

tel.: (22) 234 14 78

e-mail: pwiecinski@ch.pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 148A

 

 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Jerzy Kalenik

tel. 22 234 77 79

e-mail: j.kalenik@imio.pw.edu.pl

pok. 423A

 

 • Wydział Elektryczny

Prodziekan ds. studenckich

doc. dr inż. Wojciech Urbański

tel.: +48 22 234 5098

e-mail: wojciech.urbanski@ee.pw.edu.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Automatyka i Robotyka

dr inż. Remigiusz Olesiński

tel.: +48 22 234 7945

e-mail: remigiusz.olesinski@ien.pw.edu.pl

Gmach Elektrotechniki kl. B, pok. 402

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Elektrotechnika

dr hab. inż. Paweł Piotrowski

tel.: +48 22 234 7314, kom. 501845058

e-mail: pawel.piotrowski@ien.pw.edu.pl

Gmach Główny, pok. 240

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Informatyka

dr inż. Rafał Łopatka

tel.: +48 22 234 5433

e-mail: rafal.lopatka@ee.pw.edu.pl

Gmach Elektrotechniki, kl. B, pok. 518L

 

 • Wydział Fizyki 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na kierunku Fizyka Techniczna

dr inż. Marzena Leszczyńska- Redek

tel.: 22 234 84 05

e-mail: leszczynska@if.pw.edu.pl

pok. 333 GM

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na kierunku Fotonika

dr inż. Agnieszka Siemion

tel.: 22 234 58 36

e-mail: agnieszka@if.pw.edu.pl

pok. 310

 

 • Wydział Geodezji i Kartografii

Za organizację obowiązkowych praktyk studenckich odpowiadają Opiekunowie Praktyk, pracę Opiekunów koordynuje Prodziekan ds. Studenckich.

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. PW, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

tel.: 022 234-7392

e-mail: andrzej.pachuta@pw.edu.pl

 

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek „Geodezja i Kartografia”

dr inż. Waldemar Odziemczyk, Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych

tel. 022 234-7299

e-mail: waldemar.odziemczyk@pw.edu.pl

GG pok. 304

 

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek „Gospodarka Przestrzenna”

dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, Prof. PW, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

tel. 022 234-5393

e-mail: jolanta.kwiatkowska@pw.edu.pl

GG pok. 339

 

Opiekun praktyki zawodowej - kierunek „Geoinformatyka”

dr inż. Anna Fiedukowicz, Zakład Kartografii

tel. 022 234-5590

e-mail: anna.fiedukowicz@pw.edu.pl

GG pok. 329

 

 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

Dr inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski - Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

tel.: 22 234 54 17

e-mail: miroslaw.szydlowski@is.pw.edu.pl

pok. 411

 

 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk     

tel.: 22 234 63 19

e-mail: Pawel.Sobieszuk@pw.edu.pl

pok. 504

 

 • Wydział Inżynierii Lądowej

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

mgr inż. Karol Chilmon

tel.: +48 22 234 5673

e-mail: k.chilmon@il.pw.edu.pl

pok. 619

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyki geodezyjnej

mgr inż. Krzysztof Wojciechowski

tel.: 22 234 63 57

e-mail: k.wojciechowski@il.pw.edu.pl

pok. 631

 

 • Wydział Inżynierii Materiałowej

Prodziekan ds. studenckich

prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara

tel.: 22 234 8399, 22 8490 222

e-mail: waldemar.kaszuwara@pw.edu.pl

pok. 204

 

 • Wydział Inżynierii Produkcji

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych

dr inż. Adam Zalewski

tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 8616, fax. 22 849 0285

e-mail: a.zalewski@wip.pw.edu.pl

Gmach Stary Technologiczny, pok. 402

 

Opiekun praktyk w Zakładzie Technologii Poligraficznych

dr inż. Henryk Godlewski

tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 3359

e-mail: h.godlewski@wip.pw.edu.pl

pok. 211

 

 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Łukasz Błaszczyk, adiunkt, Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

e-mail: lukasz.blaszczyk@mini.pw.edu.pl

Gmach MiNI, pok. 417

 

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

mgr Izabella Szulc,

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5779, fax: 22 625 73 51

e-mail: iza.szulc@meil.pw.edu.pl

Gmach Lotniczy, pok. 128

 

 • Wydział Mechatroniki

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Jakub Wierciak

tel.: (22) 234 83 24

e-mail: j.wierciak@mchtr.pw.edu.pl

pok. 612

Nadzór nad praktykami studenckimi na Wydziale Mechatroniki sprawuje Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Ksawery Szykiedans

tel.: (22) 234 83 33

e-mail: k.szykiedans@mchtr.pw.edu.pl

 

 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Radosław Nowak

tel. 725 990 541

e-mail: radoslaw.nowak@pw.edu.pl

Zakład Mechaniki. Pok. 4.1.11

 

Osoby odpowiedzialne za praktyki studenckie na II stopniu studiów:

Dyrektor ds. Dydaktycznych w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn

dr inż. Ryszard Kuryjański

ryszard.kuryjanski@pw.edu.pl

Dyrektor ds. Dydaktycznych w Instytucie Pojazdów i Maszyn Roboczych
dr inż. Ireneusz Krakowiak

ireneusz.krakowiak@pw.edu.pl

 

 • Wydział Transportu

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich i Staży Studenckich

dr hab. inż. Jarosław Korzeb

tel.: +48 22 234 7707

e-mail: korzeb@wt.pw.edu.pl

pok. 315

 

 • Wydział Zarządzania

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk: 

dr inż. Michael Jaksa

e-mail: Michal.Jaksa@pw.edu.pl

pok. 211


Koła Naukowe - W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Informacje o Kołach Naukowych znajdują się na stronie internetowej PW: KOŁA NAUKOWE


Harmonogram roku akademickiego - https://www.pw.edu.pl/Studenci/Zycie-studenckie/Harmonogram-roku-akademickiego-2019-2020