Dla kół naukowych i organizacji studenckich

W ramach wsparcia związanego z rozwojem kół naukoywch i organizacji studenckich Biuro Karier zaprasza do skorzystania poniższych form:

WARSZTATY WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁÓW: diagnoza ról zespołowych w oparciu o narzędzie diagnostyczno-rozwojowe FRIS, dysfunkcje pracy zespołowej, efektywna komunikacja w zespole.

WARSZTATY WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTĄ (przykładowe tematy):

 •  radzenie sobie ze stresem
 •  trening uważności Mindfulness
 • rozwijanie odporności psychicznej
 • zmiana – jak w niej funkcjonować
 • budowanie nawyków
 •  inteligencja emocjonalna
 •  Design Thinking
 • wystąpienia publiczne
 • inne...(korelujące z potrzebami zespołów)

WARSZTATY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ ZAWODOWY: tworzenie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa rekrutacyjna, definiowanie celów zawodowych.

ROZWÓJ KOMPETENCJI LIDERSKICH: sesje coachingowe wspierające rozwój kompetencji przywódczych.

COACHING GRUPOWY i ZESPOŁOWY: zwiększenie motywacji członków zespołu, wsparcie w osiąganiu celów zespołu, zrozumienie wzajemnych zachowań, usprawnienie współpracy.


METODY PRACY: dobierane „zwinnie” w zależności od potrzeb; m.in.: narzędzia coachingowe, facylitacja, metoda Action Learning, psychoedukacja, test osobowości zawodowej Insightful Profiler iP121.

JAK ZACZĄĆ WSPÓŁPRACĘ?

 • zapraszamy do kontaktu z Biurem Karier (biurokarier@pw.edu.pl)
 • przedstaw nam czego potrzebuje Twój zespół - zaczniemy od analizy problemu
 • wspólnie dobierzemy najlepsze rozwiązanie

raszamy do kontaktu z Biurem Karier