Oferta dla Pracodawców

 

Politechnika Warszawska kształci cenionych specjalistów z różnych dziedzin techniki i nauki. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem wartościowych pracowników, stażystów bądź praktykantów zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty naszego Biura.

 

Portal Internetowy Biura Karier


Strefa Pracodawcy, umożliwia samodzielne:

 • utworzenie wizytówki oraz umieszczenie loga Państwa Firmy;
 • zamieszczenie ofert pracy, praktyk oraz staży, które w prosty sposób mogą zostać poddane edycji;
 • monitorowanie zainteresowania ofertą pracy wśród studentów
 • przeglądanie CV naszych studentów i absolwentów
 • Korzystanie ze statystyk


Zakładka Aktualności:

 • tu mogą pojawić się informacje na temat wydarzeń związanych z Państwa Firmą, w które mogliby zaangażować się studenci PW. Tekst oraz grafikę (jpg), który chcieliby Państwo opublikować należy przesłać na adres: biurokarier@pw.edu.pl


Newsletter Biura Karier:

 • rozsyłany w każdy piątek do ponad 10 000 adresatów. Prezentuje oferty pracy, staży, praktyk z ostatnich 7 dni oraz informacje o zbliżających się wydarzeniach pobierane z Aktualności.

 

Cykl "Spotkanie z Pracodawcą"

Cykl „Spotkanie z Pracodawcą” to prosty sposób prezentacji firmy oraz budowania jej marki w środowisku akademickim, który jednocześnie stwarza możliwość „wyławiania inżynieryjnych talentów”. Jest to dobry moment na ogłoszenie rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego,  konkursu stażowego lub omówienia planowanych projektów. Z doświadczenia wynika, że mile widziane, oprócz standardowej prezentacji, są aktywne formy spotkań takie,  :, które dodatkowo przyciągają studentów.

Spotkanie z Pracodawcą może przyjąć formę:

 • wizyty przedstawicieli firmy w Politechnice Warszawskiej krótkiego warsztatu tematycznego prowadzony przez specjalistów, konkretnej firmy
 • case study,
 • konkursu rekrutacyjnego w trakcie którego studenci wykonują konkretne zadania,
 • Symulacji rozmowy kwalifikacyjne, podczas której przedstawiciele działu rekrutacji/HR dzielą się praktyczną wiedzą ze studentami, uczestnicząc w szkoleniowej sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej 1 na 1, którą zazwyczaj obserwuje 14 uczestników.
 • wizyty zorganizowanej grupy studentów w siedzibie Pracodawcy


Biuro Karier zajmuje się promocją spotkania wśród studentów i absolwentów, wykorzystując do tego cały zasób politechnicznych mediów oraz stron wydziałowych. Prowadzi zapisy uczestników oraz zapewnia salę w budynkach PW.
 

Z Państwa strony oczekujemy przedstawienia tematu spotkania, wypełnienia przesłanych przez przedstawiciela biura dokumentów (formularz i regulamin spotkań)oraz przygotowania plakatów, informacji graficznych, informujących o wydarzeniu z dodanym logotypem Biura Karier.

W przypadku spotkania w firmie, pomocne byłoby również zorganizowanie środków transportu dla studentów (wynajęty autokar lub wskazanie na transport publiczny).

W sprawie „Spotkań z Pracodawcą” prosimy o kontakt z Anetą Tyczyńską,

e-mail: Aneta.Tyczynska@pw.edu.pl.


Inne formy promocji - plakaty, ulotki
 

 • zapraszamy do przekazywania ulotek informacyjnych (preferowany format A4). Chętnie umieścimy je na naszym stojaku w Gmachu Głównym PW oraz w siedzibie Biura Karier przy ul. Polnej 50 p.5
 • dysponujemy również dwiema gablotami w Gmachu Głównym Uczelni, w których znajduje się miejsce na Państwa plakaty.


Z naszego doświadczenia wynika, że tego typu materiały informacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów.


Zapraszamy do współpracy!