Współpraca z Pracodawcami

Współpraca Pracodawców z Biurem Karier
Politechniki Warszawskiej

Katalog działań
w roku akademickim 2021/2022

Działania zdalne i stacjonarne

 

Szanowni Pracodawcy,

w roku akademickim 2021/2022 Biuro Karier Politechniki Warszawskiej proponuje Państwu udział w wydarzeniach i projektach, które realizowane będą w formule zdalnej (online) lub stacjonarnej.

Naszym głównym celem pozostaje wsparcie studentów i absolwentów podczas startu i rozwoju ich kariery zawodowej. Działania w tym obszarze nie będą pełne bez udziału Pracodawców. To Państwo bowiem najlepiej wiecie jakie są aktualne potrzeby rynku pracy w obszarze wiedzy i kompetencji.

W katalogu przedstawiamy zakres działań, do realizacji których zapraszamy Pracodawców.

Katalog dla Pracodawców - PDF