Współpraca z Pracodawcami

Szanowni Pracodawcy,

informujemy, że prace nad Katalogiem dla Pracodawców na nowy rok akademicki nadal trwają. Poniżej przedstawiony katalog prosimy przyjmować jako ogólny zarys form współpracy. Na jego podstawie prosimy zgłaszać zainteresowanie współpracą/udziałem w wybranym projekcie na adres biurokarier@pw.edu.pl.

Przewidujemy, że kolejna odsłona naszej propozycji dla Państwa pojawi się do końca października br. Przesunięcie terminu publikacji katalogu wiąże się z wprowadzeniem nowości w ofercie dla Państwa oraz dostosowaniem propozycji do aktualnej sytuacji (hybrydowa forma zajęć dla studentów).

Już dzisiaj możecie Państwo skorzystać z udziału w targach pracy i zgłosić się do Programu Mentoringowego.

Zespół Biura Karier PW

 

Współpraca Pracodawców z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej

Katalog działań w roku akademickim 2019/2020


Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu informację na temat współpracy z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2019/2020.

Nasza propozycja jest wynikiem wieloletniej współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz analizy wniosków płynących z badań, jakie zrealizowaliśmy wśród firm oraz studentów naszej uczelni.

Naszym priorytetem pozostaje wsparcie studentów i absolwentów podczas startu i rozwoju ich kariery zawodowej. Działania w tym obszarze nie będą pełne bez udziału Pracodawców. To Państwo bowiem najlepiej wiecie jakie są aktualne potrzeby rynku pracy w obszarze wiedzy i kompetencji.


Poniżej przedstawiamy nasz podstawowy zakres działań:

1. PORTAL BIURA KARIER POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

2. BEZPOŚREDNIE SPOTKANIA ZE STUDENTAMI I ABSOLWENTAMI
   Akcelerator Kariery
   Warsztaty/wykłady/prelekcje
   Business Networking Day
   Meet Up’y
   Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
   Wizyty studentów w Państwa firmie
   Job shadowing 

3. PROGRAM MENTORINGOWY

4. TARGI PRACY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

5. PAKIET ABSOLWENCKI

6. TRADYCYJNE FORMY PROMOCJI
   Ulotki informacyjne
   Plakaty

7. NAWIĄZYWANIE RELACJI Z JEDNOSTKAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Na końcu przekazujemy Państwu kilka porad, dzięki którym efektywność wybranych działań ma szansę wzrosnąć.

 

1. PORTAL BIURA KARIER POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ www.bk.pw.edu.pl

FUNKCJONALNOŚCI:

 • publikacja ofert pracy/praktyk/staży na stronie;
 • zakładka Aktualności jest dobrym miejscem do publikacji informacji na temat programów stażowych, konkursów, akcji organizowanych przez Państwa firmę.

Wybrane informacje z zakładki Aktualności rozsyłamy w każdy poniedziałek w Newsletterze. Prowadzone przez nas sondaże wskazują na jego wysoką skuteczność promocyjną. Tekst, który chcieliby Państwo opublikować, należy przesłać na adres biurokarier@pw.edu.pl  Zapraszamy do rejestracji na portalu www.bk.pw.edu.pl w Strefie Pracodawcy. Firmom, które decydują się na długofalową współpracę proponujemy założenie Konta Firmowego. Zapraszamy do kontaktu: biurokarier@pw.edu.pl

 

2. BEZPOŚREDNIE SPOTKANIA ZE STUDENTAMI I ABSOLWENTAMI

AKCELERATOR KARIERY to wydarzenia (warsztaty, symulacje, spotkania) z obszaru kompetencji przyszłości. Dzieląc się wiedzą, mają Państwo okazję poznać najbardziej zaangażowanych studentów i absolwentów naszej Uczelni. Kameralna atmosfera wydarzeń umożliwi nawiązanie relacji z uczestnikami.

Zapraszamy Państwa w roli ekspertów do realizacji warsztatów/spotkań/symulacji
z zakresu:

 • Wystąpienia publiczne
 • Video interview
 • Psychologia zmiany
 • Myślenie krytyczne
 • Współpraca w różnorodnym zespole (z osobami o różnych temperamentach, opiniach, pochodzących z innych kręgów kulturowych)
 • Scrum
 • Agile
 • Block Chain
 • Machine Learning
 • Rozmowa rekrutacyjna z chatbotem
 • Zarządzanie stresem
 • Nawyki sukcesu

Powyższe punkty nie są gotowymi tematami wydarzeń, określają jedynie ich obszar tematyczny.


Pracodawców zainteresowanych udziałem w Akceleratorze Kariery prosimy o kontakt z Biurem Karier PW i przedstawienie tematu oraz formy wydarzenia (warsztaty, spotkanie, symulacja części procesu rekrutacji itd.). Termin wydarzenia zostanie ustalony wspólnie z Biurem Karier. Kontakt: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

WARSZTATY/WYKŁADY/PRELEKCJE realizowane poza Akceleratorem Kariery, dzięki którym możliwe jest podzielenie się ze studentami wiedzą płynącą z praktyki, prezentacja firmy jako pracodawcy, jak również rozpoczęcie procesu „wyławiania talentów”. Wydarzenie takie może zostać oparte na rozwiązywaniu case study, może wiązać się z konkursem, być warsztatem z kluczowych umiejętności pracowniczych lub klasycznym wykładem na temat dotyczący wybranej sfery funkcjonowania Państwa firmy (np. stosowanych technologii, używanych rozwiązań, sposobu zarządzania). Biuro Karier jako organizator, zajmuje się rezerwacją sali oraz podstawowego sprzętu, promocją wydarzenia wśród studentów i zapisami na spotkanie.

Aby zorganizować wydarzenie należy skontaktować się z Biurem Karier minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem aktywności. Kontakt: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.


BUSINESS NETWORKING DAY – wydarzenie kierowane do studentów określonego kierunku, studiujących na różnych Wydziałach. W pierwszej połowie dnia odbywa się gra networkingowa, umożliwiająca studentom poznanie firmy. Grze towarzyszy losowanie nagród. W drugiej połowie dnia odbywa się spotkanie przedstawicieli pracodawców, Władz i pracowników Wydziału, a także przedstawicieli wybranych organizacji studenckich, w czasie którego prowadzona jest dyskusja dotycząca sytuacji w branży, oczekiwań pracodawców wobec przyszłych kandydatów do pracy, możliwości prowadzenia wspólnych projektów itp.

W bieżącym roku akademickim planujemy m.in. edycje BND dedykowane studentom z kierunków: inżynieria produkcji, IT, inżynieria materiałowa, mechatronika.

Szczegółowa oferta dotycząca zbliżających się edycji BND będzie przekazywana wyłącznie kilku pracodawcom, którzy profilem działalności będą pasować do profilu kandydatów z danego Wydziału. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt: biurokarier@pw.edu.pl

 

MEET UP’y to spotkania, podczas których pracodawcy mają szansę usłyszeć o studenckich projektach, zadać pytanie zespołom projektowym, ocenić atrakcyjność przedmiotu działań studentów pod kątem biznesowym i zadecydować czy włączyć się w realizację. W roku akademickim 2019/2020 planujemy dwie edycje MEET UP’ów: jedna to spotkanie z wyselekcjonowanymi organizacjami studenckimi poszukującymi wsparcia ze strony biznesu, druga ma na celu zapoznanie studentów kierunków, którzy na rynku pracy będą ze sobą ściśle współpracować – we współpracy z firmami z branż komplementarnych, związanych z profilami studentów.

Aby zgłosić zainteresowanie udziałem w wydarzeniu należy skontaktować się z Biurem Karier PW. Kontakt: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

SYMULACJA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

To świetna okazja do tego, by przedstawiciel działu HR podzielił się wiedzą specjalistyczną, prowadząc symulację rozmowy kwalifikacyjnej ze studentem w obecności obserwatorów (innych studentów).

Pracodawca określa oczekiwania i wymagania wobec kandydatów. Biuro Karier PW prowadzi zapisy grupy obserwatorów (do kilkunastu studentów) oraz przyjmuje zgłoszenia od 3-4 kandydatów, którzy przejdą przez symulację rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowanie organizacją wydarzenia należy zgłaszać telefonicznie bądź mailowo: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.


WIZYTY STUDENTÓW W PAŃSTWA FIRMIE mają na celu przedstawienie potencjalnego miejsca pracy (biur, hal produkcyjnych); mogą wiązać się z przeprowadzeniem szkolenia, ogłoszeniem prowadzonych procesów rekrutacyjnych itp. Zadaniem BK w przypadku wizyty studentów u Pracodawcy byłaby promocja wydarzenia oraz prowadzenie zapisów. W przypadku spotkania w firmie pomocne byłoby również zorganizowanie środków transportu dla studentów (wynajęty autokar lub wskazanie na transport publiczny).

Pracodawca przedstawia program wizyty do konsultacji z Biurem Karier PW.
Ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo studentom PW przebywającym na terenie przedsiębiorstwa podczas wydarzenia. Zainteresowanie organizacją wizyty studyjnej należy zgłaszać telefonicznie bądź mailowo:
biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

JOB SHADOWING, czyli podążanie studenta za pracownikiem Państwa firmy podczas realizowania przez niego zadań w miejscu pracy. Student staje się „cieniem” specjalisty, obserwuje pracę na danym stanowisku, poznaje firmę od wewnątrz.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Karier w celu określenia programu Job Shadowing w Państwa firmie/instytucji. Prosimy o ustalenie ilu pracowników i z jakich działów będzie mogło wziąć udział w projekcie. Terminy oraz zasady rekrutacji uczestników ustalane są z Biurem Karier PW: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.


We wszystkich wyżej opisanych formach spotkań ze studentami mile widziane jest dostarczenie nam plakatów promujących wydarzenie.

 

3. PROGRAM MENTORINGOWY

Założeniem projektu jest zbudowanie partnerskiej relacji między Mentorem (pracownikiem z min. 5-letnim doświadczeniem zawodowym) oraz Mentee (studentem /studentką Politechniki Warszawskiej min. 2 roku studiów).

Program zakłada dzielenie się praktyczną wiedzą poprzez regularne spotkania między stronami (min. 4) oraz Job Shadowing - po to, by wspierać studentów Uczelni w świadomym rozwoju zawodowym.

Dla osób, które chciałyby wcielić się w rolę Mentora przewidziane są szkolenia z narzędzi coachingowo-mentorskich, sesje coachingowe, superwizja i coaching grupowy.

Dla pracodawców udział w Programie Mentoringowym będzie okazją do rozwijania employer brandingu i wzrostu rozpoznawalności marki.

Uwaga, to projekt długofalowy. Przy zgłaszaniu chęci uczestnictwa Państwa pracownika w roli Mentora prosimy o umożliwienie mu realizacji spotkań z Mentee w ramach godzin pracy. Do pełnienia roli Mentorów w pierwszej kolejności będziemy zapraszać absolwentów PW. Zainteresowanie udziałem w Programie Mentoringowym należy zgłaszać telefonicznie bądź mailowo: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

4. TARGI PRACY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
Biuro Karier wspiera promocyjnie targi pracy kierowane do studentów i absolwentów.

 • TARGI PRACY IT PW

- Wiosna: 5 marca 2020: informacji o wiosennej edycji udziela organizator
- Największe w Warszawie targi pracy profilowane pod kątem informatyki / matematyki / data science / elektroniki.
- Wydarzenie adresowane jest do wszystkich studentów PW związanych z w/w profilami, w szczególności EiTI, MiNI, WE PW.
- Liczba uczestników:
~4 000
- Strona wydarzenia: www.TargiPracyIT.pl/PW
- Więcej informacji udziela przedstawiciel Głównego Organizatora: Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046.
- Współorganizatorzy: Biuro Karier PW, Samorządy Studenckie MiNI PW, EiTI PW, WE PW
 

 • WARSZAWSKIE DNI INFORMATYKI

- XI edycja: 27 i 28 marca 2020.
- Największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja IT i data science (bardzo szeroki zakres tematyczny związany z informatyką, data science i dziedzinami powiązanymi)
- Wydarzenie połączone jest z największymi w Polsce targami pracy IT (profile kandydatów: informatyka / matematyka / data science / elektronika).
- Liczba uczestników: ~10 000.
- Strona wydarzenia: www.WarszawskieDniInformatyki.pl
- Więcej informacji udziela przedstawiciel Głównego Organizatora: Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046.
- Współorganizatorzy: Biuro Karier PW, Samorząd Studencki PW, Samorządy Studenckie Wydziałów MiNI PW, EiTI PW, WE PW.
 

 • INŻYNIERSKIE TARGI PRACY NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Każdego roku, wiosną, Stowarzyszenie Studentów BEST organizuje na Politechnice Warszawskiej dwudniowe INŻYNIERSKIE TARGI PRACY. Edycja 2020 odbędzie się w dniach 17-18 marca 2020. Więcej informacji na temat targów można uzyskać pod numerem telefonu (22) 234 50 22 oraz na www.targipracy.org.pl
 

 • TARGI PRACY NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH PW

XXIV Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 2-3 marca 2020 r.
Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej są organizowane dwa razy do roku od 2008 r. Obecnie w ciągu 2 dni imprezy bierze udział ok. 70 firm i instytucji.

Targi są odwiedzane przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej o zbliżonym profilu kształcenia oraz innych uczelni warszawskich.
Zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy na stronę internetową.
 

 • TARGI PRACY BRANŻY AUTOMOTIVE I INŻYNIERII MECHANICZNEJ

– III edycja 25.11.2020
- to wydarzenie organizowane na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
- targi obejmują branżę Automotive, jak również szeroko pojęty przemysł maszynowy, elektrotechniczny i mechatroniczny
- wydarzeniu będzie towarzyszyć seminarium Zaawansowane techniki w przemyśle motoryzacyjnym, któremu przyświeca idea wykładów eksperckich prowadzonych przez Wystawców
- Liczba uczestników: ~1 000
- Strona wydarzenia: www.simr.pw.edu.pl/~targiautomotive/
- Więcej informacji udziela mgr inż. Mateusz Brukalski, Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału,  mateusz.brukalski@pw.edu.pl

Biuro Karier PW nie prowadzi sprzedaży stanowisk targowych. Pracodawców zainteresowanych udziałem w imprezie targowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z głównym organizatorem (dane kontaktowe podane powyżej).

 

5. PAKIET ABSOLWENCKI

Zapraszamy Państwa do partnerstwa w projekcie Pakiet Absolwencki. W 2020 roku absolwenci studiów II stopnia otrzymają zestaw materiałów zachęcających ich do utrzymania dalszej relacji z uczelnią (w tym do korzystania z oferty Biura Karier PW).

Wkład Partnera pakietu to zakup materiałów, które otrzymają absolwenci (przykładowe elementy pakietu: notes, długopis, teczka – dostępne w e-sklepie PW).

W ramach partnerstwa zapewniamy Państwu:

 • możliwość umieszczenia w Pakiecie Absolwenckim ulotki dotyczącej kariery/rekrutacji dedykowanej absolwentom PW
 • umieszczenie logotypu Partnera w materiale (ulotce) przygotowanym ze strony BK PW
 • wizytówkę w portalu Biura Karier PW wyróżnioną specjalnym emblematem
  na 12 miesięcy
 • miejsce dla Mentora w Programie Mentoringowym (informacje o programie
  w katalogu powyżej)

 

6. TRADYCYJNE FORMY PROMOCJI

Zapraszamy Państwa do przekazania nam ulotek informacyjnych (preferowany format A4 lub A5). Chętnie umieścimy je na naszym stojaku w Gmachu Głównym PW. W Biurze Karier znajduje się również miejsce na Państwa plakaty.

Plany przesłania ulotek lub/i plakatów należy telefonicznie/mailowo ustalić z Biurem Karier (liczba egzemplarzy, termin przekazania).

Prosimy o kontakt: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

 

7. NAWIĄZYWANIE RELACJI Z JEDNOSTKAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Służymy Państwu również pomocą w dotarciu do jednostek PW – wydziałowych
i pozawydziałowych, a także w nawiązaniu kontaktu z wybranymi organizacjami studenckimi. W sposób ciągły poszukujemy mentorów, partnerów i sponsorów
dla projektów studenckich.

Informacja o Wydziałach dostępna jest w katalogu promocyjno-informacyjnym o Uczelni: KATALOGI  oraz na stronie internetowej PW: WYDZIAŁY

Spis organizacji studenckich znajdziecie Państwo na stronie internetowej PW: KOŁA NAUKOWE


Podczas zgłoszenia zainteresowania współpracą z jednostkami PW prosimy podać zakres planowanej współpracy, co ułatwi nam określenie właściwego działu/biura/Wydziału odpowiedzialnego za daną tematykę/formę współpracy. Pytania prosimy przesyłać na adres: biurokarier@pw.edu.pl

 

JAK WPŁYNĄĆ NA EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ / KILKA PORAD BIURA KARIER PW

 • przy wyborze aktywności z katalogu prosimy kierować się zasadą „Więcej nie zawsze znaczy lepiej”, zachęcamy do wyboru różnorodnych działań z uwzględnieniem skali Państwa potrzeb wizerunkowych;
 • zachęcamy Państwa do budowania przekazu do kandydatów bazującego na tym, co dla Państwa jako firmy/instytucji jest UNIKATOWE – tematem Państwa warsztatów może być autorski sposób zarządzania projektami, wewnętrznie opracowany program, konkurencyjne rozwiązanie itp.;
 • frekwencja uczestników zależy od wielu czynników – pomimo naszych wspólnych starań studenci zawsze mogą w ostatniej chwili zrezygnować z udziału z wcześniej wybranego wydarzenia; zapraszamy Państwa do określenia minimalnej frekwencji jaka Państwa będzie satysfakcjonować i przekazania nam swoich oczekiwań;
 • Biuro Karier PW realizuje własne projekty warsztatowe i zależy nam, by nie dublować tematów przedstawianych w ramach warsztatów organizowanych wspólnie z pracodawcami – prosimy uwzględnić nasze sugestie, by nie powtarzać propozycji;
 • niektóre z usług proponowanych przez Biuro Karier PW realizowane są w oparciu o działania komercyjne (partnerstwa, sponsoring, barter) – zainteresowanych pracodawców zapraszamy do kontaktu.


Zapraszamy do współpracy i kontaktu z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej:

biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67

ul. Polna 50, V piętro, 00-644 Warszawa

*Usługi Biura Karier PW mają charakter nieodpłatny (poza Business Networking Day oraz sponsoringiem). Gdyby chcieli Państwo przyczynić się do rozwoju naszych działań, a tym samym studentów korzystających z naszej oferty, informujemy o możliwości ofiarowania nam książek związanych z rozwojem osobistym (prowadzimy biblioteczkę dla osób korzystających z doradztwa zawodowego), materiałów wspierających proces doradczy (np. gier symulacyjnych, kart coachingowych), bądź też gadżetów Państwa firmy, które mogą zostać wykorzystane w trakcie organizowanych przez nas wydarzeń. Wszystkie przekazane nam przedmioty zostałyby oznaczone logotypem Państwa firmy.