Program Mentoringowy

  • MENTORING DLA STUDENTÓW

Doświadczenie zawodowe pracodawców jest niezwykle cenne dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Wszystkich zainteresowanych podzieleniem się wiedzą oraz eksperckim wsparciem dla młodszych kolegów z Alma Mater zapraszamy do udziału w Programie Mentoringowym

 

Założenia programu

  • Oparty jest na regularnych, bezpośrednich spotkaniach Mentora i Mentee, przez okres pięciu miesięcy. Przebieg spotkań jest zgodny z realnymi potrzebami i celami zawodowymi Mentee. Proces kończy się realizacją postawionego przez mentee celu.
  • Rekrutacja ma charakter dwuetapowy: studenci aplikują do jednego lub kilku mentorów. Wybrani do programu studenci przechodzą proces dopasowania do właściwego mentora – odbywa się to na podstawie badania potrzeb obu stron oraz analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów (CV, list motywacyjny).
  • Ostateczną decyzję o wyborze mentee podejmuje mentor, po przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami.

*Rekrutacja odbywa się w drugiej połowie semestru zimowego. Jest komunikowana na naszym portalu oraz mediach społecznościowych wszystkich wydziałów. Program ma swoją uroczystą inaugurację w marcu. Częścią programu są: warsztaty, sesje coachingowe, superwizje, webinary i konsultacje.

Podsumowanie I edycji >>

Podsumowanie II edycji >>

Uczestnicy wszystkich czterech dotychczasowych edycji spotkali się 25 maja 2022 roku na Konferencji Mentoringowej Politechniki Warszawskiej, zorganizowanej przez Biuro Karier PW.  Było  to wydarzenie o charakterze ogólnopolskim, gdzie głos zabierali mentorzy reprezentujący biznes, naukę, ale także wojskowość, kulturę i sport.  Wystąpili między innymi: przedsiębiorca i matematyk Prof. Andrzej Blikle, współzałożyciel jednostki GROM płk. Krzysztof Przepiórka, kierowca rajdowy Jakub Przygoński czy aktor Marek Siudym.

 
W 2021 roku Program Mentoringowy PW został uznany przez EMCC – międzynarodową organizacją non-profit, afiliowaną także w Polsce (EMCC Poland), skupiającą ekspertów – praktyków mentoringu, coachingu i superwizji, przedstawicieli świata naukowego za najlepszy program mentoringowy prowadzony przez instytucje edukacyjne (w tym uczelnie) w Polsce.

Zainteresowanych udziałem jako Mentor zapraszamy do kontaktu: mentoring@pw.edu.pl lub pod numerem 22 234 63 67