Urszula Deblessem

Kierownik

Absolwentka pedagogiki i dziennikarstwa z wieloletnim doświadczeniem medialnym i PR-owym. W pracy zawodowej łączy aktywność związaną z promocją Politechniki Warszawskiej i jej pozytywnym wizerunkiem (również wśród pracodawców) ze stwarzaniem naszym studentom i absolwentom warunków do płynnego wejścia na rynek pracy.

 • Aneta Tyczyńska

  Zastępca Kierownika

  Członek Komisji ds. Biur Karier przy Konferencji Akademickich Rektorów Szkół Polskich

  Aneta Tyczyńska

  Absolwentka Pedagogiki pracy w specjalności orientacja i poradnictwo zawodowe oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doświadczony praktyk przemysłu i biznesu. Jest licencjonowanym trenerem programu „Spadochron”. W 2015 roku ukończyła szkołę coachingu grupowego oraz zespołowego Pracowni Coachingu NOVO, MABORowy Ekspercki Trening Asesora sesji AC/DC oraz Praktyczną Psychologię Motywacji Akademii "Biegun" Marka Kamińskiego. Prowadzi indywidualne konsultacje doradcze, warsztaty, coaching grupowy i zespołowy oraz projekty związane rekrutacją, rozwojem osobistym i wspieraniem przedsiębiorczości.

  Aneta.Tyczynska@pw.edu.pl
 • Agnieszka Skowrońska

  Psycholog

  Doradca w obszarze planowania kariery

  Agnieszka Skowrońska

  Absolwentka Psychologii KUL, Szkoły Trenerów Biznesu Grupy SET oraz CoachWise Coaching Essentials. Od 10 lat pracuje z inżynierami, zajmując się rekrutacją, a obecnie doradztwem w obszarze planowania i rozwoju kariery. Prowadzi konsultacje doradcze w oparciu o testy psychologiczne, konsultacje dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy oraz przygotowania do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. W swojej pracy stosuje metody coachingowe oraz elementy Racjonalnej Terapii Zachowań. Odpowiedzialna za koordynację ogólnouczelnianego badania „Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej”.

  Agnieszka.Skowronska@pw.edu.pl
 • Ewa Kluczek-Woźniak

  Psycholog

  Coach i doradca kariery

  Ewa Kluczek-Woźniak

  Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Szkoły Coachów Biznesu SET oraz Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego Pracowni Coachingu NOVO. Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących kariery, poradnictwa zawodowego, rekrutacji, w tym min. MABORowego Eksperckiego Treningu Asesora. W Biurze Karier wspiera studentów i absolwentów w poruszaniu się po rynku pracy. Prowadzi konsultacje służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, odkrywaniu własnego potencjału i budowaniu ścieżek kariery. Diagnozuje predyspozycje zawodowe na podstawie testów psychologicznych i doradczych. Przygotowuje do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, w tym sesji Assessment Centre. Posiada doświadczenie trenerskie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych związanych z tematyką planowania kariery, radzenia sobie ze stresem i asertywnością.

  Ewa.Wozniak@pw.edu.pl
 • Monika Rutkowska-Ryciak

  Pracownik Biura Karier PW

  Filia w Płocku

  Monika Rutkowska-Ryciak

  <p>Absolwentka Politechniki Warszawskiej - kierunki ekonomia oraz zarządzanie. W Biurze Karier wspiera studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w poruszaniu się po rynku pracy. Zajmuje się organizacją konsultacji psychologicznych oraz z doradcą zawodowym, organizacją spotkań z pracodawcami, wyszukiwaniem i publikowaniem ofert pracy, staży i praktyk oraz organizacją szkoleń i warsztatów. Jest także Koordynatorem Zespołu ds. promocji w Filii.</p>

  Monika.Rutkowska@pw.edu.pl
 • Monika Majchrzyk

  Specjalista ds. promocji

  Monika Majchrzyk

  <p>Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. W Biurze Karier odpowiada za działania związane z promocją wydarzeń Biura Karier, dystrybucją materiałów, tworzeniem komunikatów marketingowych oraz prowadzeniem kanałów w Social Mediach. Wspiera także bieżące działania administracyjne.</p>

  monika.majchrzyk@pw.edu.pl

Biuro Karier w mediach