Zasady współpracy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU BIURA KARIER POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 

1. Głównym celem działania portalu Biura Karier Politechniki Warszawskiej jest prezentowanie oferty pracy, praktyk i staży zgłaszanych przez Pracodawców i przekazywanie ich Studentom i Absolwentom Politechniki Warszawskiej. Portal jest również platformą służącą do przekazywania informacji z rynku pracy, związanych z rozwojem kariery zawodowej oraz informacji związanych z funkcjonowaniem Uczelni, w tym Biura Karier.

2. Do korzystania z portalu zapraszamy w szczególności:
1) studentów Politechniki Warszawskiej
2) absolwentów Politechniki Warszawskiej oraz jej pracowników
3) pracodawców oraz instytucji szkoleniowych.

3. W serwisie nie mogą być publikowane treści o charakterze komercyjnym (np. o płatnych szkoleniach).

4. Wśród treści, publikowanych w serwisie Biura Karier Politechniki Warszawskiej mogą znaleźć się między innymi następujące informacje:
1) oferty pracy / praktyk / stażu;
2) wizytówki firm, będące informacją o nich, jako potencjalnych pracodawcach;
3) aktualności z rynku pracy: raporty, analizy, wyniki badań, itp.;
4) informacje o bezpłatnych szkoleniach, warsztatach, itp.;
5) informacje o działalności organizacji, które mogą pozytywnie wpływać na rozwój zawodowy oraz osobisty odbiorców portalu.

5. Politechnika Warszawska nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń dodawanych przez Pracodawców, a także oferowane przez nich warunki pracy.

 

6. Jednocześnie zakazuje się wprowadzania na stronę www.biurokarier.pw.edu.pl treści niezgodnych z prawdą, niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich.

7. Biuro Karier Politechniki Warszewskiej zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub do usunięcia informacji (ogłoszenia i informacji w aktualnościach) ze strony www.bk.pw.edu.pl bez podania przyczyny.

8. W celu zamieszczenia oferty pracy w na stronie www.bk.pw.edu.pl należy dokonać rejestracji firmy w strefie pracodawców Biura Karier Politechniki Warszawskiej, a następnie wypełnić formularz oferty pracy. Ogłoszenie zostanie opublikowane po zatwierdzeniu przez pracownika Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

9. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Politechnikę Warszawską z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Politechniki 1, w celu zarządzania portalem Biura Karier Politechniki Warszawskiej. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z Portalu Biura Karier.

10. Politechnika Warszawska zastrzega sobie możliwość rozsyłania drogą elektroniczną materiałów informacyjnych związanych z działalnością Politechniki Warszawskiej.
W przypadku braku chęci otrzymywania w/w materiałów należy zaznaczyć odpowiednie pole na swoim koncie w portalu www.bk.pw.edu.pl, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy dystrybucyjnej materiałów informacyjnych.

 

11. Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu następuje z chwilą zarejestrowania się na portalu Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

 

12. Ewentualne skargi i uwagi dotyczące pracy Biura Karier Politechniki Warszawskiej mogą być składane na adres: biurokarier@pw.edu.pl.

 

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZACJI „SPOTKANIA Z PRACODAWCĄ”

 

Wydarzenie powinno mieć charakter edukacyjny lub rekrutacyjny. Spotkanie może przyjąć formę wykładu, warsztatów, case study lub inny, wcześniej określony przez Firmę i ustalony z biurem karier.
1.1. Przekazywane treści powinny wzbogacić wiedzę studentów na temat rynku pracy inżynierów, stosowanych technologii, możliwości rozwoju zawodowego w danej Firmie, itp.
1.2. Spotkanie ze studentami nie może mieć na celu promocji produktów lub usług Firmy.
1.3. Program spotkania zostanie przekazany przedstawicielowi Biura Karier nie później niż 7 dni przed planowanym wydarzeniem.

2. Firma zobowiązuje się dołożyć starań, aby w trakcie spotkania lub w niedługim przedziale czasowym po nim, skierować do studentów Politechniki Warszawskiej oferty pracy, stażu lub praktyk poprzez publikację ich w bezpłatnym portalu Biura Karier.

3. Biuro Karier zobowiązuje się do zarezerwowania sali w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej lub na wydziale (o ile istnieje taka możliwość) W terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem.

4. Biuro Karier zobowiązuje się do promocji wydarzenia poprzez:

  • opublikowanie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej www.bk.pw.edu.pl oraz na portalach partnerskich, tj. www.pw.edu.pl, www.polibuda.info, portalach wydziałowych oraz na profilu FB.
  • Rozesłanie informacji w Newsletterze (dociera do ponad 10 000 użytkowników),
  • udostępnieniu materiałów marketingowych w dostępnych dla biura karier miejscach.5. Materiały marketingowe (plakaty, ulotki i inne) dostarczane są przez Firmę. Na plakatach oraz ulotkach promujących wydarzenie firma zobowiązuje się zamieścić logo Biura Karier.

5.  Biuro Karier będzie wspierać Firmę w kwestiach organizacyjnych, takich jak zbieranie zgłoszeń i zapisy osób chętnych do udziału w spotkaniu (wg potrzeb Firmy, a także oznaczenia sali spotkania oraz w kwestiach technicznych (organizacja i podłączenia sprzętu).