• 14.05.2021
  • Inne

Analiza wynagrodzeń inżynierów budownictwa na koniec roku 2020

Analiza wynagrodzeń inżynierów budownictwa na koniec roku 2020

Biuro Karier PW zaprasza studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PW do zapoznania się z „Analizą wynagrodzeń inżynierów budownictwa na koniec roku 2020”.

W artykule przeanalizowano próbkę 2677 inżynierów budownictwa pod kątem ich zarobków w zależności od branży, stażu pracy, wielkości miejscowości oraz czasu pracy. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w formie tabelarycznej oraz poddane analizie i krytycznej ocenie. Ponadto porównano otrzymane dane z danymi pozyskanymi pod koniec 2019 roku, na podstawie czego wyciągnięto wnioski odnośnie do zmian płac budowlanej kadry inżynierskiej w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z ANALIZĄ.

Autor: Kaczorek Krzysztof, 2021, Analiza wynagrodzeń inżynierów budownictwa na koniec roku 2020, „Builder” 02 (283). DOI: 10.5604/01.3001.0014.6355

Przeczytaj więcej