• 16.05.2024
  • Staże/Praktyki

II edycja projektu stażowego w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym

II edycja projektu stażowego w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym

Zapraszamy do udziału w II edycji projektu stażowego w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, który skierowany jest do studentów IV i V roku studiów magisterskich, studentów studiów II stopnia i absolwentów studiów wyższych interesujących się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, cyberbezpieczeństwem, informatyką, finansami, administracją i innymi.

Staż trwa trzy miesiące i jest odpłatny. Miesięczne wynagrodzenie wynosi 4300 zł brutto. Najlepsi stażyści po zakończonym stażu dostaną propozycję współpracy z Instytutem na dłużej.

Staż poprzedzony jest dwustopniowym procesem kwalifikacyjnym. W pierwszym etapie kandydaci przesyłają wymagane dokumenty, m.in. CV i list motywacyjny, w których określają m.in. w jakich komórkach organizacyjnych Instytutu chcieliby odbyć staż, a także wskazują preferowany termin jego rozpoczęcia. Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawiają swoje umiejętności i predyspozycje do wykonywania zadań w komórce organizacyjnej, do której aplikują.

Szczegółowe informacje na temat programu stażowego https://ios.edu.pl/staze/

Przeczytaj więcej