• 10.11.2021
  • Konkursy

Konkurs grantowy Tech Minds

Konkurs grantowy Tech Minds

Celem Tech Minds jest połączenie umiejętności, wiedzy oraz talentów przedstawicieli młodego pokolenia i liderów cyfrowych technologii, aby zamieniać pomysły i idee w rozwiązania technologiczne w obszarze edukacji.

Do konkursu przystąpić mogą zespoły złożone z minimum 3 osób - studentów i przedstawicieli kadry dydaktycznej.
 
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu odpowiadającego na pytanie: 

Jak wykorzystać nowoczesne technologie do wymiany wiedzy i wzmocnienia relacji między studentami?

Zgłoszenie należy wysłać do 20 grudnia 2021.

 

Ze wszystkich zgłoszonych projektów wyłonimy trzy najlepsze zespoły, które uzyskają 20 000 zł każdy na realizację zaplanowanych działań.

Więcej informacji pod adresem https://www.pwc.pl/pl/tech-minds.html

Przeczytaj więcej