• 20.05.2021
  • Konkursy

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu tworzyw sztucznych

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu tworzyw sztucznych

 

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl

 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2021 r.

Nagroda w konkursie – 5 000 złotych .

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2021 r.

 

Formularz zgłoszenia znajdziecie w Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

  • jednostronne streszczenie pracy;
  • potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu magistra wydane przez uczelnię (Sekretariat studiów lub Dziekanat),
  • opinię promotora lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza na adres:
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych 00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS: tel. 22 828 04 13; e-mail office@tworzywa.org.pl

 

 

Przeczytaj więcej