• 28.04.2021
  • Inne

Menadżer Start-upu dla studentów Politechniki Warszawskiej – rekrutacja do 2. edycji

Menadżer Start-upu dla studentów Politechniki Warszawskiej – rekrutacja do 2. edycji

Dołącz do Programu, zainwestuj czas i energię w rozwój kompetencji niezbędnych w zarządzaniu projektami biznesowymi o wysokim stopniu ryzyka. Praktyczne warsztaty oraz szkolenia online ułatwią Ci przejście ze świata akademickiego do środowiska korporacyjnego i start-upowego. Zwiększysz kompetencje dotyczące operacyjnego zarządzania firmą i zyskasz możliwość zatrudniania w firmach poszukujących wykwalifikowanych menadżerów z umiejętnościami w zakresie zwinnego zarządzania projektami.

Organizatorem Programu jest Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW)
Warsztaty prowadzone są przez najlepszych ekspertów i praktyków z HugeThing https://hugething.vc/ 


 

Rejestracja:  http://bityl.pl/QW04h
Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/3709326452511076
Termin zgłoszeń: do 12 maja 2021 r.
Udział w programie jest bezpłatny.

Szczegóły organizacyjne:
Start: maj 2021
Liczba zjazdów: 21 spotkań + jeden moduł do realizacji online (2 miesiące)
Język wykładowy: polski, w języku angielskim prowadzony jest tylko Moduł V – Perfect Investor Pitch
Liczba godzin (w tym online): 138 h

Ramowy Program
I Moduł Od pomysłu do projektu biznesowego - 27 h
•    Wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek; Service Design; elementy UI/UX; Design Sprint – prototypowanie.
 II Moduł Zwinne zarządzanie projektami – 42 h
•    Metodyki zwinnego zarządzania (Agile, SCRUM); Lean; Team Building.
III Moduł Marketing i sprzedaż – 24 h
•    Marketing w firmie (planowanie kampanii); Public Relations; marka własna.
•    Sprzedaż – narzędzia oraz zarządzanie procesem.
IV Moduł Ekosystem start-upów – finansowanie, księgowość, zamówienia publiczne, wybrane aspekty prawne online – minimum 33 h
•    Wybrane aspekty prawne; księgowość; prawo zamówień publicznych.
•    Źródła finansowania krajowe i europejskie – rozliczanie projektów.
V Moduł Perfect Investor Pitch (English) – 12 h
•    Nauka jasnego i zrozumiałego przedstawiania pomysłów biznesowych; niezbędne elementy dobrej prezentacji.

Terminy zjazdów oraz godziny: 
•    terminy spotkań mogą ulec nieznacznej zmianie (w trakcie sesji nie ma warsztatów; wszystkie spotkania online z wykorzystaniem platformy MS Teams) 21.05, 28.05, 29.05, 30.05, 5.06, 6.06, 10.06, 11.06, 3.07, 4.07, 10.07, 11.07, 17.07, 18.07, 30.07, 31.07, 1.08, 7.08, 8.08, 28.08, 29.08 
czwartki i piątki: od 16.00
soboty: 9:00-15:00
niedziele: 9:00-15:00
•    Do samodzielnej realizacji (online) w trakcie trwania Programu Moduł IV

Szczegółowe informacje, program, regulamin oraz harmonogram: https://www.cziitt.pw.edu.pl/menadzer-start-upu-dla-studentow-politechniki-warszawskiej-rekrutacja-do-2-edycji/ 

Liczba miejsc:
w ramach 2. edycji – 12 studentów Politechniki Warszawskiej (Organizator zastrzega sobie zmianę liczby uczestników)

Dla kogo?
Program skierowany jest do zainteresowanych rozwojem kompetencji menadżerskich, personalnych i społecznych (przyszli menadżerowie start-upów).
O przyjęciu decyduje posiadanie statusu studenta czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Politechnice Warszawskiej (w tym obcokrajowcy); motywacja do wzięcia udziału w Programie oraz zaangażowanie w kole naukowym lub innej organizacji studenckiej. 

Gdzie odbywają się zajęcia?
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym (Microsoft Teams)


Projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeczytaj więcej