• 17.03.2021
  • Konkursy

Nagroda Jamesa Dysona – Po raz pierwszy w Polsce! Wynalazco przyszłości: Zgłoś swój pomysł do konkursu już dziś!

Nagroda Jamesa Dysona – Po raz pierwszy w Polsce! Wynalazco przyszłości: Zgłoś swój pomysł do konkursu już dziś!

Nagroda Jamesa Dysona to jedno z wielu zainicjowanych przez sir Jamesa Dysona działań mających na celu pokazanie, że wynalazcy i inżynierzy mogą zmieniać świat. Instytut Inżynierii i Technologii Dyson, Fundacja Jamesa Dysona oraz Nagroda Jamesa Dysona zachęcają młodych inżynierów do tego, by wykorzystywali swoją wiedzę w praktyce i wynajdowali nowe sposoby na poprawienie jakości naszego życia dzięki technologii.

O konkursie

Zadanie konkursowe

Skonstruuj coś, co rozwiąże jakiś problem. Punktem wyjścia może być coś irytującego, z czym borykamy się na co dzień lub też problem na skalę światową. Ważne jest to, by rozwiązanie problemu było skuteczne i dobrze przemyślane.

Przebieg konkursu

Najpierw zgłoszone projekty są oceniane na poziomie krajowym przez niezależne jury. W każdym kraju biorącym udział w konkursie zostaje wyłoniony jeden projekt zwycięski i dwa wyróżnione. Spośród zwycięzców krajowych zespół inżynierów firmy Dyson dokonuje selekcji 20 zgłoszeń, które przejdą do ścisłego finału. Sir James Dyson osobiście rozpatruje te 20 zgłoszeń, a następnie przyznaje Główną Międzynarodową Nagrodę oraz wyróżnienia na poziomie międzynarodowym, jak również Międzynarodową Nagrodę w kategorii Zrównoważony Rozwój.

Nagroda

  • Autor(ka) projektu, który zwycięży w kategorii międzynarodowej, otrzymuje nagrodę w wysokości 152 000 zł, a jego/jej uczelnia – dodatkowe 25 000 zł.
  • Autor(ka) projektu, który zwycięży w kategorii Zrównoważony Rozwój, otrzymuje nagrodę w wysokości 152 000 zł.
  • Autorzy dwóch projektów wyróżnionych na poziomie międzynarodowym otrzymują po 25 000 zł.
  • Autorzy projektów, które zwyciężą na poziomie krajowym, otrzymują po 10 000 zł.

Nagroda w kategorii Zrównoważony Rozwój

W 2020 r. do konkursu została wprowadzona nowa, dodatkowa nagroda, mająca uhonorować wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szanse na takie wyróżnienie mają wynalazcy, którzy zwrócili szczególną uwagę na to, by ich projekt realizował ideę zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do rozwiązania wybranego problemu. Może tu chodzić o rodzaj wykorzystanych materiałów, proces projektowania, metody produkcji lub też charakter samego problemu.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń: godz. 00:00 (czasu pacyficznego) 30 czerwca 2021.

 

Jak zgłosić swój projekt

Kandydaci zgłaszają swoje projekty za pomocą formularza internetowego zamieszczonego na stronie Nagrody Jamesa Dysona.

Uczestnicy powinni opisać, jak działa ich wynalazek i jak przebiegał proces jego rozwoju. Najlepsze zgłoszenia to takie, które rozwiązują rzeczywisty problem, są jasno objaśnione, opisują krok po kroku przebieg prac nad projektem, zawierają dowody na istnienie prototypu i są uzupełnione zdjęciami oraz krótkim filmem.

Wszyscy jurorzy będą brali pod uwagę ograniczone możliwości tworzenia prototypów i rozwoju produktu wynikające z pandemii COVID-19.

 

Kryteria kwalifikacji do udziału w konkursie

Konkurs o Nagrodę Jamesa Dysona odbywa się w 28 krajach i regionach na całym świecie. Są to: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Hong Kong, Indie, Irlandia, Włochy, Japonia, Korea, Malezja, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Filipiny, Polska, Rosja, Singapur, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i USA. W 2021 r. konkurs po raz pierwszy odbędzie się w Polsce.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które posiadają lub w przeciągu ostatnich czterech lat przynajmniej przez jeden semestr posiadały status studenta studiów I lub II stopnia na kierunku związanym z inżynierią lub projektowaniem. Studia te muszą być prowadzone przez uczelnię wyższą znajdującą się w kraju lub regionie, gdzie odbywa się konkurs o Nagrodę Jamesa Dysona.

Zgłoszenia może także dokonać zespół, pod warunkiem, że wszyscy jego członkowie posiadają lub w przeciągu ostatnich czterech lat przynajmniej przez jeden semestr posiadały status studenta studiów I lub II stopnia na uczelni wyższej znajdującej się w kraju lub regionie, gdzie odbywa się konkurs. W przypadku przynajmniej jednego z członków zespołu muszą to być studia na kierunku związanym z inżynierią lub projektowaniem.

Dodatkowe informacje można znaleźć w FAQ zamieszczonym na oficjalnej stronie konkursu.

Przeczytaj więcej