• 22.12.2020
  • Inne

Prezentacja wyników badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW 2020

Prezentacja wyników badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW 2020

Uzyskanie dyplomu Politechniki Warszawskiej to duże osiągnięcie. Wszyscy Absolwenci, kończąc studia, mają już opinię o naszej uczelni. Zarówno proces kształcenia, jak i losy naszych Absolwentów nie pozostają nam obojętne. Historia każdego z nich jest dla nas cenną wskazówką. Dlatego, jak co roku, zapytaliśmy naszych Alumnów, co sądzą o studiowaniu na Politechnice Warszawskiej oraz jak radzą sobie na rynku pracy.

W ankiecie znalazły się pytania dotyczące m. in. edukacji, poziomu zadowolenia ze studiowania, sytuacji zawodowej, wiedzy i umiejętności, a także chęci pozostawania w kontakcie z PW. Z badania dowiedzieliśmy się, gdzie pracują nasi Absolwenci, jak oceniają swoje kompetencje oraz ile średnio zarabiają.

W tym roku wprowadziliśmy do ankiety istotne modyfikacje, które pozwoliły naszym respondentom zaoszczędzić czas przy wypełnianiu formularzy. Wyniki z raportów to dla uczelni bezcenna wartość, ponieważ pomagają w dostosowywaniu oferty do oczekiwań studentów oraz w zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia na PW.

Wyniki tegorocznej edycji badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW zebraliśmy w prezentacji.


Badania z ubiegłych lat znajdują się w zakładce.

Autorem badania MKZA jest Biuro Karier Politechniki Warszawskiej. Za techniczną realizację badania oraz opracowanie raportu odpowiada Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Jeśli jeszcze nie brałaś/nie brałeś udziału w badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów i jesteś Absolwentką/Absolwentem PW, zapraszamy do rejestracji.

Przeczytaj więcej