• 10.05.2021
  • Inne

Stypendia dla doktorantek i doktorantów prowadzących badania związane z Warszawą!

Stypendia dla doktorantek i doktorantów prowadzących badania związane z Warszawą!

Miasto stołeczne Warszawa uruchamia nabór do trzeciej edycji programu stypendialnego m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów uczelni warszawskich. Mamy nadzieję, że program zainteresuje oraz zainspiruje badaczki i badaczy do realizacji projektów związanych z szeroko pojętym rozwojem i funkcjonowaniem stolicy.

 

Stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy zaproponują realizację projektu badawczego w jednym z obszarów wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy. Lista obszarów badawczych znajduje się na stronie: www.um.warszawa.pl/SDD.

 

Oprócz wsparcia finansowego stypendysta może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu, polegającą m.in. na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd, lub pomoc w załatwieniu formalności potrzebnych do przeprowadzenia badania. Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich.

Termin zgłaszania wniosków stypendialnych upływa 24 czerwca br.

 

Łączna maksymalna kwota stypendium to 30.000 zł. Okres przyznawania stypendium jest zależny od długości trwania projektu badawczego - maksymalnie do 12 miesięcy.

 

Zapraszamy doktorantki i doktorantów uczelni warszawskich do włączenia się w dialog dotyczący kierunków rozwoju miasta.

Spotkania konsultacyjne dla osób zainteresowanych stypendiami m.st. Warszawy dla doktorantów odbędą się w dniach 17 do 23 maja br. Terminy spotkań znajdują się na stronie stypendiów. Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w spotkaniach poprzez przesłanie maila na adres naukowa@um.warszawa.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

· www: http://www.um.warszawa.pl/SDD
· mailem: naukowa@um.warszawa.pl
· telefonicznie: + 48 22 443 01 76 (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00)

Przeczytaj więcej