• 15.03.2022
  • Warsztaty

Warsztaty ETL online

Warsztaty ETL online

6.04.20222, 16:00 - 18:00 

Gromadź, analizuj i przetwarzaj dane, na podstawie których podejmowane są najważniejsze decyzje biznesowe. Procesy ETL to jeden z obszarów szeroko pojętego Business Intelligence (BI) – dziedziny, w której miliony rekordów przetwarzane są w użyteczne informacje. ETL to także zapewnienie bezpieczeństwa przez spełnienie szerokiej gamy przepisów i rozporządzeń regulatorów lokalnych czy międzynarodowych.

Warsztat to zarówno okazja do zobaczenia jak w praktyce wygląda praca w obszarze ETL, jak i możliwość sprawdzenia siebie w zadaniach z tej dziedziny.

W jaki sposób udział w warsztacie wyróżni Cię na rynku pracy?

  • Przekażemy Ci wiedzę, której nie znajdziesz w uczelnianych podręcznikach
  • Wzbogacimy Twoje CV o certyfikat, który zostanie doceniony na każdej rozmowie rekrutacyjnej
  • Umożliwimy Ci wzięcie udziału w sesji Q&A z profesjonalistami – nie ma pytań tabu!

Nie czekaj, aplikuj:
https://web.cvent.com/event/3dc00c0a-79e5-4f34-b0f2-88317d4d84f7/websitePage:4a169165-c94d-491b-b906-e2aef5e69716?locale=pl 

Przeczytaj więcej