• 04.11.2022
  • Warsztaty

Wystartował program grantowy #TALENTYJUTRA

Wystartował program grantowy #TALENTYJUTRA

Organizatorem jest Fundacja Empiria i Wiedza

To wyjątkowa możliwość dla młodych badaczek, naukowców i wynalazców w wieku 15 – 25 lat, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukowo-badawczą.

Twój wynalazek, praca badawcza czy projekt możesz zgłosić w jednej z kategorii:

  • biotechnologia,
  • nauki biologiczne oraz medycyna, nauki o zdrowiu,
  • nauki chemiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku,
  • informatyka i nauki inżynieryjno-techniczne,
  • nauki fizyczne i astronomia

Na realizację swojego projektu możesz zdobyć grant w wysokości 25 000 złotych.
 

 

Projekty można zgłaszać do 15 listopada.

Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis projektu, w tym m.in. zakładane rezultaty, jego budżet i harmonogram.

 

Komisja konkursowa wybierze   najlepszych projektów, rozpatrując je według kryteriów takich jak: oryginalność i innowacyjność, znaczenie projektu dla rozwoju danej dyscypliny nauk, znaczenie planowanych wydatków dla projektowanych badań i ich uzasadnienia oraz możliwość wykonania zaplanowanych działań przez młodego badacza.

 

Dowiedz się więcej i zgłoś się na https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/talenty-jutra
 

Przeczytaj więcej