• 26.02.2024
 • Inne

XV edycja Studenckiego Nobla

XV edycja Studenckiego Nobla

Pełną parą ruszyły przygotowania do XV edycji Studenckiego Nobla!

Społeczność akademicka po raz kolejny ma szansę na zdobycie nagród w dziedzinach z zakresu nauki, sztuki oraz działalności społecznej.


Niezależne Zrzeszenie Studentów zachęca do zgłaszania się młodych naukowców i działaczy, a co za tym idzie pochwalenia i podzielenia się swoimi osiągnięciami.

Studenci mają tu szansę powalczyć Studenckiego Nobla w aż 10 kategoriach.

Warto wspomnieć, jest to stypendium przyznawane w całości przez organizację studencką.  

Kategorie są następujące:  

 • Nauki techniczne 
 • Sztuka 
 • Dziennikarstwo i literatura 
 • Nauki przyrodnicze i energetyka 
 • Fizyka i astronomia 
 • Medycyna i farmacja 
 • Nauki społeczne 
 • Nauki ekonomiczne 
 • Działalność społeczna 
 • 3W: Woda-Wodór-Węgiel

W trakcie Gali Finałowej konkursu zwycięzcy otrzymają nagrody o łącznej wartości 50 000 zł, ufundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jest to niepowtarzalna okazja do wyróżnienia się na rynku pracy oraz networkingu z innymi uzdolnionymi osobami ubiegającymi się o nagrodę. 


Pierwszym etapem który potrwa do 25.03.2024 jest rejestracja przez stronę internetową studenckinobel.info.pl.

W kolejnych etapach oceniona zostanie przesłana przez uczestników dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia, natomiast finaliści zostaną dodatkowo poproszeni o przesłanie autoprezentacji.

Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa odbywająca się w Warszawie.

Tam uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnego poznania się, wymienienia się doświadczeniami i nawiązania kontaktu z ważnymi postaciami z ich branży.

Wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem strategicznym XV edycji Studenckiego Nobla.

BGK to polski bank rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Bank realizuje programy rozwojowe w zakresie np. dostępu do mieszkań i czystego powietrza oraz infrastruktury publicznej.

BGK finansuje działalność bieżącą oraz inwestycje przedsiębiorstw i samorządów.

BGK jest obecny w każdym regionie Polski oraz za granicą (posiada przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie).

Wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm.


BGK jest pomysłodawcą idei 3W, która odpowiada na wyzwanie wielkich zmian, jakie czekają nas w przyszłości. Idea 3W jest wizją przyszłości, w której – jako całe społeczeństwo – odpowiedzialnie zarządzamy zasobami, którymi dysponujemy i w której możemy utrzymać oraz podnosić jakość naszego życia zużywając jednocześnie mniej energii i mniej nieodnawialnych zasobów.

W 3W skupiamy się na 3 zasobach, które będą miały ogromny wpływ na naszą przyszłość: to woda, wodór i węgiel.

Głównym celem 3W jest budowanie i integrowanie społeczności utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizacja społeczeństwa.

Serdecznie zapraszamy do tworzenia z nami XV edycji Studenckiego Nobla oraz obserwowania naszych social mediów:
https://www.facebook.com/StudenckiNobelpl  

https://www.instagram.com/studencki.nobel/       

Przeczytaj więcej