Artur Oziębło


 

Jeśli czujesz się zagubiona/zagubiony i przytłacza Cię mnogość wyborów, jakie oferuje Ci obecny rynek pracy oraz oferta edukacyjna nie przejmuj się. Kariera zawodowa często przypomina podróż z przesiadkami. Czasami zdarzy się tak, że na jakimś przystanku zatrzymasz się na dłużej, niż planowałeś a czasami autobus zawiezie Cię tam gdzie nie planowałeś. Ważne żebyś dostrzegała/dostrzegał szanse i zagrożenia, bo to pozwoli Ci podejmować trafne decyzje. Moja ścieżka kariery zawodowej nie była wcale prosta ani oczywista ale pozwoliła zebrać pokaźny bagaż doświadczeń, którymi chętnie się z Tobą podzielę. 

Ukończyłem Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i przez 15 lat pracowałem w Instytucie Badawczym opracowując nowe technologie oraz prowadząc badania w obszarze ceramiki, kompozytów i biomateriałów. Pracowałem na stanowiskach technologa, adiunkta, kierownika laboratorium oraz dyrektora. Wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości akademickiej i komercjalizacji wyników badań zdobywałem studiując na krajowych i zagranicznych uczelniach ekonomicznych. Wiedzę praktyczną związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa nabyłem przez kolejne lata zarządzając własnym start-upem lub pracując na stanowiskach menedżerskich w spółkach rozwijających się. Aktywnie działałem w sektorze przedsiębiorstw prywatnych, NGOsów oraz publicznych jednostek naukowych mierząc się m. in. z wyzwaniami zarządzania zespołami badawczymi czy transferem technologii. Ta podroży pełne meandrów pozwoliła mi również zbudować szeroką sieć kontaktów zawodowych, którymi gotów jestem się z Tobą podzielić. 

Przeciwwagą dla pracy zawodowej jest sport, wspólne muzykowanie oraz eskapady w dzikie obszary natury.