• 27.08.2021
 • 13.33

Style Myślenia i Działania FRIS®

Style Myślenia i Działania FRIS®

Poznaj model FRIS ® 

Jak się okazuje, każdy z nas ma konkretny Styl Myślenia opisany przez jedną niezmienną perspektywę. Jest to wynik utrwalonych nawyków naszego umysłu, który nieustannie wpływa na to, jak się komunikujemy, podejmujemy decyzje, radzimy sobie w nowych sytuacjach i działamy. Jest niezmienny, więc warto mieć jego świadomość i nauczyć się korzystać z jego potencjału.  

Styl Myślenia wg modelu FRIS®  wynika z czterech perspektyw poznawczych. Perspektywy te opisują naturalny sposób percepcji, przetwarzania informacji oraz podejmowania decyzji. Są to: 

 • Perspektywa faktów, z którą związany jest Styl Myślenia Zawodnik.  

 • Perspektywa relacji, z którą związany jest Styl Myślenia Partner 

 • Perspektywa idei, z którą związany jest Styl Myślenia Wizjoner 

 • Perspektywa struktur, z którą związany jest Styl Myślenia Badacz 

W telegraficznym skrócie:  

 • Zawodnicy szybko oceniają fakty ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu oraz bazują na sprawnym rozpoznawaniu związków przyczynowo - skutkowych 

 • Partnerzy intuicyjne rozpoznają to co łączy osoby, obiekty i zdarzenia. Związki te są najczęściej odbierane w sposób bardzo osobisty i subiektywny. 

 • Wizjonerzy wychodzą poza obecny stan rzeczy, odbierany jako tylko jedna z możliwości. Podważają obecne i odkrywają nowe zależności  

 • Badacze wnikają w głąb istoty problemu, aby uzyskać jego kompletny i spójny obraz. Operują na wysokim poziomie szczegółowości z dużą liczbą kryteriów. 

Model opisuje dodatkowo Styl Działania. Jest to kompozycja wszystkich używanych perspektyw i wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań. 

Badanie stylów myślenia i działania FRIS®  

W czym może Ci pomóc świadomość swojego myślenia i działania? 

 • W zrozumieniu i zaakceptowaniu tego, że nie każdy jest dobry we wszystkim 

 • W zrozumieniu, dlaczego czasami trudno się z innymi dogadać 

 • W uświadomieniu sobie własnej wyjątkowości.  

 • W zaplanowaniu swojego rozwoju zawodowego oraz osobistego, dzięki znajomości obszarów, które przynoszą Ci największą satysfakcję 

 • W zrozumieniu, dlaczego niektóre cele i zamierzenia osiągamy łatwo, a inne przedsięwzięcia stanowią dla nas trudność. 

Chcesz więcej informacji?

Przeczytaj broszurę o Stylach Myślenia i Działania FRIS®

Opracowano z wykorzystaniem metodologii FRIS® (www.fris.pl).

Inne wpisy z Bazy wiedzy