• 24.05.2018
  • 12:15 - 14:00
Doświadczenia z wdrażania ScaleUp - Pilotażu w ramach rządowego programu Start In Poland
Spotkanie z Pracodawcą

Doświadczenia z wdrażania ScaleUp - Pilotażu w ramach rządowego programu Start In Poland

Biuro Karier PW zaprasza na spotkanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): Doświadczenia z wdrażania ScaleUp - Pilotażu w ramach rządowego programu Start In Poland, którego celem było połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.”

24 maja 2018 (czwartek), w godz. 12:15-14:00, lokalizacja: Wydział Zarządzania PW (ul. Narbutta 85), sala nr 314.

Szczególnie zapraszamy studentów ostatnich lat studiów.

W programie:

- Prezentacja działalności PARP, oferta praktyk i staży w PARP

- Prelekcja:

  • Doświadczenia z wdrażania ScaleUp w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
  • Finansowanie rozwoju MŚP długiem. Wady i zalety takiego rozwiązania
  • Prezentacja business case
  • Dyskusja
     

Spotkanie poprowadzą:

Michał Bonin - Absolwent studiów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizowanych w ramach Indywidualnego Toku Studiów, specjalność - europeistyka. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz cykl szkoleń organizowanych przez Akademię Rozwoju Regionalnego. Posiada certyfikat zarządzania projektami według metodyki PRINCE2 oraz Agile.

Z funduszami europejskimi związany od 2002 r., w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pracuje od 2003 r. Odpowiedzialny był za koordynowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do przedsiębiorców oraz szkół zawodowych
w ramach PHARE SSG. Od 2005 r. odpowiedzialny za koordynowanie oraz opracowywanie założeń merytorycznych do projektów własnych PARP, służących przeciwdziałaniu upadłości przedsiębiorstw w obszarze outplacementu oraz zarządzania zmianą.

Pomysłodawca i koordynator projektu „Instrument Szybkiego Reagowania”.

Od listopada 2015 r. zaangażowany w tworzenie mechanizmów wsparcia inwestycji na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych UE na lata 2007-2013 oraz 2014 - 2020.

W ramach obowiązków przeanalizował ponad 50 idei biznesowych zgłaszanych do funduszy, inkubatorów i akceleratorów przez przedsiębiorców.

Jakub Adamczyk - W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się obecnie programami wspierającymi powstawanie i rozwój startupów w Polsce.

Pracownik PARP od 2002 r. Zajmował się również programami wsparcia funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, seed capital, klastrów oraz inicjatyw klastrowych. Posiada duże doświadczenie w ocenie projektów biznesowych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Ukończył także Studia podyplomowe „Metody Statystyczne w Biznesie” organizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Przeszedł cykl szkoleń z zakresu analizy biznesowej, komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych, analizy finansowej.

Rejestracja na wydarzenie możliwa po zalogowaniu do Strefy Studenta.

 

Lokalizacja

Wydział Zarządzania PW (ul. Narbutta 85), sala nr 314

Dane kontaktowe