• 15.01.2020
  • 11:00 - 15:00
Mindfulness – trening uważności
Warsztaty

Mindfulness – trening uważności

Mindfulness (uważność) to koncentrowanie się na tym co tu i teraz. Praktykowanie mindfulness rozwija umiejętność rozpoznawania i obserwowania własnych myśli, emocji oraz doznań z ciała.

Badania pokazują, że praktyka medytacji mindfulness jest silnie skorelowana z dobrym samopoczuciem i poczuciem zdrowia. Regularne praktykowanie uważności zwiększa odporność psychiczną, a także pomaga w podejmowaniu optymalnych decyzji, również tych o charakterze zawodowym.

Biuro Karier zaprasza na praktyczne warsztaty, w trakcie których:

  • dowiesz się czym jest mindfulness i co daje regularne praktykowanie uważności
  • doświadczysz ćwiczeń związanych z byciem „tu i teraz”
  • zyskasz konkretne narzędzia związane z mindfulness
  • zatrzymasz się na chwilę – skupisz się na własnym ciele, oddechu, emocjach i myślach

Dla kogo: WYŁĄCZNIE studenci PW zapisani / chcący się zapisać do Projektora Kariery (sprawdź link) czyli studenci 4-ech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Program warsztatu:

1. Wprowadzenie do mindfulness – czym jest uważność.

2. Dlaczego warto praktykować uważność?

3. Jak działa mózg?

4. Czym są nawyki? Ich rola w codziennym życiu.

5. Uważność a zarządzanie własną energią.

6. Uważność a radzenie sobie ze stresem: kontrola myśli oraz emocji.

7. Uważność na co dzień – techniki i narzędzia umożliwiające praktykowanie mindfulness.

Prowadzące:

Joanna Dostal – Kielczyk – doradca zawodowy, psycholog, trener / Biuro Karier PW

Absolwentka SWPS w Warszawie na kierunku psychologia. Ukończyła szkołę trenerską w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz podyplomowe studia doradztwa zawodowego i zarządzania kompetencjami w SGH w Warszawie. Certyfikowany konsultant metody MTQ48 Mental Toughness, badającej Odporność Psychiczną. Posiada kompetencje do prowadzenia warsztatów i procesów metodą Design Thinking.

Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących kariery, rozwoju zawodowego i osobistego, w tym m.in. "Mindfulness at work - trening uważności w pracy".

W Biurze Karier zajmuje się konsultacjami indywidualnymi z zakresu określania kompetencji zawodowych studentów narzędziem diagnostycznym Insightful Profiler (iP121), pisania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do spotkania z pracodawcą. Prowadzi warsztaty min. z zakresu motywacji i radzenia sobie ze stresem.

Ewa Kluczek - Woźniak – psycholog, doradca zawodowy, coach, trener / Biuro Karier PW

Certyfikowany konsultant metody MTQ48 Mental Toughness, badającej Odporność Psychiczną oraz certyfikowany praktyk RTZ - Racjonalnej Terapii Zachowania (praca z przekonaniami). Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA, Szkoły Coachów Biznesu SET, Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego Pracowni Coachingu NOVO oraz Wszechnicy UJ - rozwój pracy z grupą.

Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących kariery, rozwoju zawodowego i osobistego, w tym m.in. "Mindfulness at work - trening uważności w pracy".

W Biurze Karier wspiera studentów i absolwentów w poruszaniu się po rynku pracy. Posiada doświadczenie trenerskie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych związanych z tematyką planowania kariery, radzenia sobie ze stresem, projektowania rozwiązań metodą Design Thinking.

Informacje organizacyjne:

DATA: 15.01.2020 (środa), w godz. 11:00 – 15:00

MIEJSCE: CZIiTT, ulica Rektorska 4, sala 4.08

Dla kogo: WYŁĄCZNIE studenci PW zapisani / chcący się zapisać do Projektora Kariery (sprawdź link) czyli studenci 4-ech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Rejestracja na wydarzenie możliwa po zalogowaniu do platformy kariery Career Center. 

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Jeśli ktoś z zapisanych osób musi odwołać swoją obecność – apelujemy o powiadomienie nas lub wypisanie się poprzez Career Center - wypisując się dajemy możliwość zapisu innym osobom.

Zadanie 42 pn. „Rozwój usług Biura Karier PW wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy” realizowane w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lokalizacja

CZIiTT, Rektorska 4

Dane kontaktowe