• 26.06.2022
 • 12:30 - 14:00
Być inspektorem pracy. Misja i codzienność. Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.
Spotkanie z Pracodawcą

Być inspektorem pracy. Misja i codzienność. Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.

   

Uwaga: spotkanie w poniższym terminie zostało odwołane. Wydarzenie odbędzie się w następnym semestrze.

 

Biuro Karier PW oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie zapraszają studentów PW na spotkanie "Być inspektorem pracy. Misja i codzienność. Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie."

Podczas spotkania zostaną przedstawione rola i zadania inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, warunki zatrudnienia, ścieżki kariery, możliwości zatrudnienia w PIP.

Inspektor pracy jest urzędnikiem państwowym – pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego podstawową rolą jest nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców i inne podmioty zatrudniające osoby fizyczne przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 

Inspektor pracy prowadzi również kontrole wyrobów w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, w ramach nadzoru rynku. Na podstawie ustaleń pokontrolnych inspektor pracy podejmuje działania, których rezultatem ma być eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości.

Więcej o zawodzie Inspektora pracy: Inspektor_pracy_informacja o zawodzie.pdf

 

Uwaga: spotkanie stacjonarne

Kiedy: 30.06.2022 (czwartek), w godz. 12:30-14:00

 

Zapisy trwają do 29.06.2022 do godz. 14:00

 

Na spotkanie zapraszamy studentów PW z kierunków:

 • Administracja
 • Architektura
 • Automatyka i Robotyka
 • Biogospodarka
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Botechnologia
 • Budownictwo
 • Elektronika
 • Energetyka
 • Elektrotechnika
 • Elektromobilność
 • Gospodarka przestrzenna
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Fotonika
 • Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 • Informatyka stosowana
 • Informatyka i systemy informacyjne
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria i analiza danych
 • Inżynieria Środowiska
 • Mechanika pojazdów i maszyn roboczych
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Ochrona środowiska
 • Transport
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

ZAPISY możliwe jedynie przez Career Center dla zalogowanych użytkowników. 

Lokalizacja

PW

Dane kontaktowe