Julita Balcerek | Mabion SA


"Do firmy Mabion S.A. dołączyłam w lipcu 2008 roku, dziś jako Dyrektor ds. Operacyjnych i Naukowych sprawuję przede wszystkim nadzór operacyjny i merytoryczny nad wewnętrznymi projektami badawczymi i zleconymi. Koordynuję projekty i procesy prowadzone przez Działy: Badań i Rozwoju, Kontroli Jakości, Wytwarzania, Zarządzania Jakością, Utrzymania Ruchu ora Biuro ds. Zarządzania Projektami. 

Pełniłam kilkukrotnie funkcję Kierownika Projektu, ostatnio w projekcie: „Transfer i walidacja procesu wytwarzania szczepionki białkowej firmy NVAX”, zakończonego sukcesem, co tym samym umożliwiło podjęcie długoterminowej współpracy z NVAX w zakresie produkcji kontraktowej tej szczepionki.  

Uczestniczyłam w procesie rozwoju cząsteczek takich jak: przeciwciała monoklonalne: m.in. MabionCD20 – biopodobny do Rituximab, MabionHER2 – biopodobny do Trastuzumab, MabionVEGF_Fab – biopodobny do Ranimizumab, MabionEGFR – biopodobny do Cetuximab; insuliny: insulina kocia i analogi insulin (biopodobny do Aspart, Lantus, LysPro). 

Jestem Liderem, który dużą uwagę skupia na zarządzaniu rozwojem swoich podopiecznych. W ramach Akademii Lidera, którą zaprojektowałam i wdrożyłam w Mabion w 2021, wspieram liderów zespołów w zwiększaniu kompetencji zarządczych.  

„Jak zarządzać zespołem w świecie biofarmaceutycznym? Jak zarządzać rozwojem swoim i podległych pracowników, żeby zespół był efektywny i skuteczny? Przeprowadzę Cię przez swoje doświadczenia i otworzę drzwi fascynującego świata lidera, przywódcy, mentora… Pokażę Ci specyfikę branży biotechnologicznej, zarówno jej kontekst badawczy jak i regulacyjny. Jesteś gotowy?” 

 Powrót