Szczepan Wroński | Pracownia WXCA

Pracownia WXCA


Jestem architektem i założycielem pracowni WXCA. Zapraszam Cię do Programu Mentoringowego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, na którym sam niegdyś stawiałem pierwsze kroki na swojej ścieżce edukacji architektonicznej. 

Jako praktyk – architekt, a zarazem osoba zarządzająca pracownią architektoniczną – chciałbym podzielić się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas wieloletniej pracy zawodowej. Na swoim przykładzie chciałbym pokazać, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Kiedy zakładałem pracownię WXCA, były w niej tylko 2 osoby. Dziś to organizacja składająca się z 60 osób, a jego żywą tkanką są profesjonaliści, którzy w niej pracują – zespół niezwykłych architektek i architektów. Razem odpowiadamy za złożone, prestiżowe projekty powstające zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie filozofia pracy architektonicznej, którą wyznajemy – w WXCA kładziemy silny nacisk na partnerskie zasady współpracy, w której wszyscy mają równy głos. Tylko tak mogą powstać warunki sprzyjające wzajemnej wymianie wiedzy i nieskrępowanym przepływie pomysłów.

Wierzymy, że doświadczenie nie zależy od liczby przepracowanych lat, a umiejętności wyciągania wniosków z przeżytych zdarzeń. Powrót