Szymon Sobczyk PWC


"Z wykształcenia jestem informatykiem, absolwentem wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a w trakcie mojej 20 letniej kariery zawodowej budowałem zespoły inżynierów i konsultantów w obszarze cyberbezpieczeństwa, od „zera” do kilkudziesięcioosobowych zespołów dostarczających profesjonalne usługi dla przedsiębiorstw w Polsce i za granicą.

Jestem członkiem centrum kompetencyjnego cyberbezpieczeństwa firmy PwC w regionie EMEA, co powoduje, że dość dużo współpracuję z osobami spoza Polski, co daje mi szerszą perspektywę na kulturę środowiska pracy i współpracy zespołowej oraz światowe trendy.

Moimi największymi osiągnięciami w obszarze rozwoju zespołów są:

  • Sukces wielu moich coachee, którzy zaczynali karierę jako stażyści, a obecnie zajmują specjalistyczne lub kierownicze stanowiska w dużych organizacjach,
  • Opracowanie i wdrożenie programu szkoleń warsztatowych cyberbezpieczeństwa dla nowo przyjmowanych pracowników PwC (absolwentów uczelni), stosowany w szkoleniach w regionie EMEA,
  • Zbudowanie zdywersyfikowanego zespołu technicznego w obszarze cyber,
  • Nagroda w kategorii „People” w głosowaniu pracowników, m.in. za wkład w mentoring i coaching zespołu.

Dużo pracuję z osobami na początku ich drogi zawodowej w obszarze technologii i cyberbezpieczeństwa, pomagając w ich rozwoju zawodowym, zarówno w obszarze technicznym (wdrożenia, devops, cyberbezpieczeństwo), jak i w obszarze kompetencji miękkich oraz myślenia o swojej karierze zawodowej w szerszej perspektywie niż tylko w horyzoncie następnego miesiąca czy końca roku. Narzędziem w tym rozwoju są przede wszystkim rozmowy, aby wysłuchać drugą osobę, pomóc jej zrozumieć własne ograniczenia, mocne strony i obszary do rozwoju, porozmawiać o jej rozterkach i problemach, a także o sukcesach i osiągnięciach. Moją rolą jest dzielenie się moimi doświadczeniami z podobnych sytuacji jak mentee, wiedzą, czasem opinią czy poradą. Rolę tę pełnię głównie dla osób z mojego obszaru działalności, ale nie tylko – jestem także coachem dla osób spoza zespołu cybersecurity. Angażuję się także w programy coachingu dla organizacji społecznych, gdzie pomagam jako coach w rozwoju osobistym liderów społecznych."  

 Powrót