• 31.03.2023
  • Wizyta studyjna

AECOM OPEN DAY

AECOM OPEN DAY

Biuro Karier PW oraz AECOM zapraszają studentów Politechniki Warszawskiej na AECOM OPEN DAY.

Dzień otwarty dedykowany jest studentom z Wydziału Inżynierii Lądowej PW oraz Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

Na AECOM OPEN DAY czeka na Was praktyczna wiedza dla inżynierów mostowych, drogowych i wodnych. 

W programie (dla każdej grupy tematycznej)

- krótki wykład branżowy

- oprowadzenie po siedzibie firmy

- pokazanie praktycznej strony pracy poprzez nawiązanie rozmów z pracownikami obecnymi w biurze i krótką obserwację ich działań

- poczęstunek


AECOM:

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie projektowania, planowania i wykonawstwa w sektorze prywatnym i publicznym. Realizujemy projekty z dziedziny takich jak infrastruktura, konstrukcje budowlane, woda, transport, środowisko, zrównoważona energia. Nasz wspólny cel to tworzenie lepszego świata. Więcej informacji: https://aecom.com/ 

Kiedy: 14 kwietnia 2023 (piątek), w godz. 10:30-14:00

Zapisy: do 13.04.2023 (czwartek) do 14:00 za pośrednictwem platformy Career Center

Gdzie: po zakończeniu zapisów Biuro Karier PW prześle mailowo szczegółowe informacje organizacyjne (w tym o dokładnym miejscu spotkania) jedynie zapisanym studentom PW.Dział Infrastruktury Liniowej: 


1) Prezentacja projektu węzła GoldenGlades Miami i ogólne informacje o dziale/pracy.

Prowadzący:

Konrad Jagodziński - absolwent wydziału Inżynieria Lądowa Politechniki Warszawskiej (2004 r). Projektant drogowy, współautor książki do projektowania dróg w oprogramowania Bentley InRoads wraz z Politechniką Warszawską (2009 r.).

W projektowaniu od 2003 r., pracował na polskich projektach drogowych/kolejowych a od 5 lat na projektach zagranicznych w AECOM, gdzie pełni rolę Kierownika pracowni drogowo kolejowej. Po pracy zainteresowania rozwija w kierunku medycyny naturalnej.


Dział Mostów i Konstrukcji:


1) Ogólna prezentacja zespołu  

2) Modelowanie 3D w Revit  

3) Projekty:

a. JFK T6  

b. Gap Underbridge  

PROWADZĄCY:

Marcin Wachowski, projektant mostowy z wieloletnim doświadczeniem oraz uprawnieniami do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi. Brał udział w projektach dróg ekspresowych oraz linii kolejowych w Polsce, weryfikacji projektów z ramienia Zamawiającego, posiada również doświadczenie w pracy na budowie. Od niespełna roku w AECOM spełnia się zawodowo w projektach zagranicznych. Prywatnie zainteresowany komunikacją międzyludzką oraz ekonomią.

Mariusz Pikora, abslowent wydziału Inżynierii Lądowej, uprawniony projektant konstrukcji budowlano-inżynierskich z wieloletnim doświadczeniem we wszelkiego rodzaju typach konstrukcji od konstrukcji podziemnych, budynków użyteczności publicznej po obiekty mostowe i konstrukcje intrastruktury transportowej. Od pięciu lat w Aecom, kontunuje przygodę i pasję związaną z projektowaniem konstrukcji. W wolnych chwilach pochłonięty tenisem, tworzeniem muzyki i zgłębianiem historii świata.

Adam Igielski, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej, projektant mostowy z doświadczeniem zdobytym przy projektowaniu, studiach wykonalności i wykonawstwie; pracował przy projektach polskich i zagranicznych (UK, Irlandia, USA, Australia). Z firmą Aecom związany jest od 5 lat, gdzie obecnie pełni funkcję starszego projektanta i team leadera.


Dział Wodny / Hydraulics & Drainage:

Program:

1. Ogólna prezentacja zespołu   

2. Projekty:

- Elizabeth Drive Upgrade, Gold Coast Light Railway, Thornton Reach Project, OCN Regional Landfill Development  

- Gordie Howe  

PROWADZĄCY:

Kornelia Botke - absolwentka Inżynierii Środowiska, pełni rolę Młodszego Projektanta w zespole Hydraulics&Drainage. Posiada prawie 10letnie doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, realizując różnorodne projekty z zakresu modelowania hydraulicznego, GIS, odwodnienia i drenażu obiektów infrastruktury liniowej. W wolnym czasie podróżuje i spełnia się w roli mamy.

Paweł Kulas - absolwent Inżynierii Środowiska zajmujący stanowisko Projektanta w zespole Hydraulics&Drainage. Posiada uprawnienia zawodowe w zakresie projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz instalacji sanitarnych. Posiadający ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w projektach zarówno w Polsce jak i za granicą. W Aecom od 3 lat. W wolnych chwilach poświęca się bieganiu oraz kinematografii lat 80.

 

Zapisy trwają do 13.04.2023 (czwartek) do 14:00 za pośrednictwem platformy Career Center.

Przeczytaj więcej