• 26.10.2020
  • Konkursy

FutureProofing Healthcare

FutureProofing Healthcare

Założeniem konkursu jest przygotowanie rekomendacji zmian w wybranym obszarze ochrony zdrowia na bazie najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach europejskich ujętych w Indeksach FutureProofing Healthcare (Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia, Indeks Stwardnienia Rozsianego, Indeks Raka Piersi). Przed uczestnikami konkursu stoi zadanie opracowania pracy w dowolnej formie, która będzie opierać się na wyborze kraju, będącego liderem w wybranym parametrze lub mierniku Indeksu oraz prezentacji zastosowanych przez niego rozwiązań, dzięki którym osiągnął wysoką pozycję w rankingu. Wybrane do opisu zagadnienie powinno być rozwiązaniem wzorcowym, rekomendowanym do wdrożenia w Polsce – musi więc być dopasowane do polskich realiów. Praca konkursowa powinna zostać przygotowana indywidualnie lub w dwuosobowym zespole. Konkurs trwa od 1 października do 10 listopada br. 

Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową, w której skład weszli:

  • prof. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
  • prof. Ewelina Nojszewska  –  Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  • prof. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny,
  • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego,
  • Wiktor Janicki – Dyrektor Generalny Roche Polska.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody – tablety Samsung Galaxy Tab lub Huawei MediaPad oraz możliwość opublikowania fragmentu swojej pracy w mediach. Nazwiska laureatów  konkursu zostaną ogłoszone podczas III Kongresu Ekonomii dla Zdrowia organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Podczas tego samego kongresu osoba, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie, będzie miała możliwość jej zaprezentowania. Kongres odbędzie się 20 listopada 2020 r.  

Organizatorem konkursu jest Roche Polska. Partnerem konkursu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uczelnia Łazarskiego. Patronatem honorowym wydarzenie objęło Stowarzyszenie IFIC Polska oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Patronatu medialnego udzieliły: Dziennik Gazeta Prawna, Radio Kampus, magazyn Perspektywy, medexpress.pl, politykazdrowotna.pl, cowzdrowiu.pl, dlastudenta.pl.

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać na adres: konkurs@futureproofinghealthcare.com

Szczegółowe informacje na temat konkursu

Przeczytaj więcej