• 03.11.2022
  • Warsztaty

Magazyn jako stabilizator sieci– kontrola parametrów jakościowych energii

Magazyn jako stabilizator sieci– kontrola parametrów jakościowych energii

Inteligentnie w energetyce to jeden z kluczowych projektów realizowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska, który wpisuje się w proces transformacji energetycznej Polski. Celem inicjatywy jest umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń eksperckich z zakresu inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid), nowych technologii, procesów wdrażających liczniki zdalnego odczytu (LZO) oraz uregulowań prawnych dotyczących ww. tematyki, które integrują działania wytwórców, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do udziału w warsztatach pt.:

„Magazyn jako stabilizator sieci– kontrola parametrów jakościowych energii”

w dniu 10 listopada 2022 roku, w godz. 10:00–18:00, w G132, ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń.
Warsztaty prowadzone będą przez prelegentów: Jarosława Wojtulewicza, Szymona Piaseckiego, Michała Czekaja, Tomasza Dąbrowskiego, Jacka Karpieja.

Agenda:


10:00 Powitanie
– Jarosław Wojtulewicz


10:15 Magazyn energii jako stabilizator sieci
– Szymon Piasecki, Menedżer Produktu ds. OZE, Apator S.A.


11:15 D yskusja na temat funkcjonowania taryf dynamicznych na świecie i pomysły dla Polski
– Jarosław Wojtulewicz, Doradca Zarządu ds. Strategii, Apator S.A.


12:15 Przerwa kawowa


12:30 Mikrosieci lokalne – kompleksowe spojrzenie i propozycje techniczne do aktywnego i zautomatyzowanego zarządzania energią mediami i efektywnością energetyczną w społecznościach, spółdzielniach energetycznych, klastrach, gminach i innych lokalnych sieciach energii
– Michał Czekaj, Menedżer ds. Rozwoju Produktowego, Apator Rector Sp. z o.o.


13:30 Lunch


14:30 Propozycje rozwiązań technicznych dla kompleksowego zarządzania mediami energetycznymi w przemyśle
– Tomasz Dąbrowski, Menedżer Rozwoju Biznesu, Apator S.A.


15:30 Roll-out w Polsce z perspektywy krajowego producenta rozwiązań dla energetyki
– Jacek Karpiej, Menedżer Rozwoju Biznesu, Aparatura i Systemy Pomiarowe, Apator S.A.


16:30 Business Mixer, dyskusja z ekspertami Apator S.A.

Warsztaty prowadzone będą w trybie stacjonarnym.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 listopada 2022 r. do godz. 18:00.
Zgłoszenia oraz wszelkie zapytania prosimy przesyłać drogą mailową na adres:
lukasz.pniewski@althermedia.pl
+48 661 401 557

Przeczytaj więcej