• 18.11.2021
  • Inne

Podcast: Jak pracować nad innowacją?

Podcast: Jak pracować nad innowacją?

Podcast, przygotowany w ramach inkubatora innowacji społecznych – TransferHUB, odpowiada na pytania o znaczenie innowacji, możliwości ich rozwoju oraz wyzwania społeczne, z którymi innowatorzy mogą się zmierzyć.

Przybliża także zagadnienia związane z trwającym właśnie naborem nowatorskich pomysłów i rozwiązań w obszarze zatrudnienia.


POSŁUCHAJ PODCASTU >>


Na pytania odpowiadają: Julia Koczanowicz-Chondzyńska, koordynatorka Inkubatora TransferHUB i Prezeska Zarządu FISE oraz Weronika Chodacz, animatorka w Inkubatorze TransferHUB. Rozmowę moderuje Karol Krzyczkowski, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

TransferHUB

Inkubator inicjatyw społecznych TransferHub stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania, jakie stoją obecnie przed pracownikami za sprawą m.in. postępującej cyfryzacji. Rosnące wykorzystanie nowych technologii, pomimo wielu pozytywów, związane jest ze zmniejszeniem liczby stanowisk w organizacji i utworzeniem nowych etatów, na które wielu z długoletnich pracowników nie posiada jednak wymaganych kompetencji. Grupą szczególnie narażoną na utratę miejsc pracy bądź konieczne przekwalifikowanie są osoby po 50. roku życia. Pomimo gotowości zaangażowania w zdobywaniu kolejnych doświadczeń i uprawnień, nierzadko nie otrzymują szansy na wykazanie się w nowej roli.


Zapisz się na najbliższy webinar "Jak mówić dobrze o sobie i swoich pomysłach?" (22.11.2021)

Zgłoś rozwiązania »

Do 6 grudnia trwa nabór innowacyjnych pomysłów, które dotyczyć będą zatrudnienia. Dofinansowania mogą zdobyć działania odpowiadające na jedno z poniższych wyzwań związanych z pracą przyszłości:
•    starzejące się społeczeństwo (w tym m.in. kwestie zatrzymania w zatrudnieniu pracowników powyżej 50 r.ż., zwiększające się potrzeby zapewnienia usług opiekuńczych dla osób starszych);
•    pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy (w tym m.in. dostęp do usług opiekuńczych odciążających kobiety; powrót do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym); 
•    automatyzacja i robotyzacja (w tym m.in. zmiany na rynku pracy związane ze spadkiem zapotrzebowania lub likwidacją poszczególnych zawodów i powstawaniem innych).

Poszukiwane są takie usprawnienia i rozwiązania, które:
•    są nowatorskie,
•    nie były wcześniej stosowane na terenie Polski,
•    można przetestować je w ciągu pół roku,
•    inne osoby, firmy, instytucje będą mogły z nich w przyszłości korzystać (FISE i FOB pomogą wypromować pomysły, które będą miały największą szansę na wyskalowanie),
•    będą pomagać przezwyciężać bariery związane na przykład z niepełnosprawnością, wiekiem, płcią ich odbiorczyniom i odbiorcom.

Innowatorem, czyli osobą zgłaszającą nowatorski pomysł do #TransferHUB, może być:
•    osoba fizyczna (pełnoletnia);
•    grupa nieformalna (2-5 osób);
•    osoba prawna.

Zgłoś innowacyjny pomysł » transferhub.pl/zglos-pomysl

Więcej informacji o TransferHUB na stronie internetowej transferhub.pl oraz Facebooku.

Przeczytaj więcej