• 26.08.2022
  • Inne

"TYTANI KARIERY" II EDYCJA PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI

"TYTANI KARIERY" II EDYCJA PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI

WORK-ON. PROGRAM KOMPLEKSOWEJ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Jeśli jesteś…
- osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo
- mieszkasz w województwie mazowieckim, małopolskim lub śląskim
- osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności
- masz 18-54 lata (kobiety), 18-59 lat (mężczyźni)

Co zyskujesz?
- diagnozę sytuacji 
- zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery 
- grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych - trening pracy 
- wsparcie asystenta rynku pracy 
- poradnictwo specjalistyczne 
- udział w szkoleniu zawodowym 
- możliwość realizacji płatnego stażu zawodowego lub wsparcie w znalezieniu zatrudnienia

Zaplanowane szkolenia:
- specjalista ds. social media z elementami grafiki komputerowej 
- pracownik recepcji z profesjonalną obsługą klienta i elementami ms office 
- pracownik sekretariatu z elementami archiwizacji i podstawami ms office 
- asystent biurowy z elementami social mediów i podstawami ms office 

3...2...1... absolwencki start do kariery - program aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami Absolwent III 

Kto może uczestniczyć w projekcie? 
- osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 
- osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo 
- osoby o statusie studenta ostatniego roku studiów lub absolwenta szkoły wyższej uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat 
Należy spełniać wszystkie wyżej wymienione kryteria!

Co zyskują osoby biorące udział w projekcie? 
- Diagnozę sytuacji - w kontekście biopsychospołecznym z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych, ustalenie dziedzin, w których dana osoba chciałaby się rozwijać
- Indywidualną ścieżkę kariery - zaplanowanie i wdrożenie indywidualnego planu działania 
- Warsztaty Treningu Pracy - nauczymy się pisać dobre CV, poznamy swoje mocne i słabe strony, przeprowadzimy symulacje rozmów rekrutacyjnych 
- Realizację 4-miesięcznego płatnego stażu zawodowego 
- Udział w indywidualnym lub grupowym kursie/szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesienia kwalifikacji (ok. 90h) 
- Wsparcie specjalistów: doradztwo zawodowe, asystent rynku pracy, trener aktywizacji

KONTAKT:
tel. 735 933 898
mail: rekrutacja.mazowsze@fundacjasustinae.org
www.fundacjasustinae.org

Przeczytaj więcej